เตรียมตัวอย่างไร ก่อนไปเที่ยวต่างประเทศ เราแนะนำ 10 สิ่งที่ควรพกเมื่อไปต่างประเทศ นอกจากกระเป๋าเสื้อผ้าพร้อมแล้ว ยังจะมีอะไรที่ต้องเอาไปอีก