ประเทศโปแลนด์ นับเป็นประเทศหนึ่งที่มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่โดดเด่น จนเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวหลายๆคน จุดเด่นของที่นี่ทำให้ องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศโปแลนด์ วันนี้เราจะมาแนะนำให้รู้จักและสัมผัสกับกับเมืองท่องเที่ยวของโปแลนด์กัน