วันเดินทาง
4 - 16 เม.ย.61
สายการบิน


13 วัน ล่องเรือหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ (TG) 

Royal Caribbean… Voyager of the SEAs!

 • พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ
 • เรือขนาด 138,000 ตัน มีทั้งหมด 15 ชั้น จุผู้โดยสารได้ 3,114 คน
 • เที่ยวหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ ….ดินแดนแถบโอเชียเนีย

ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย) – เกาะลิฟู (ลอยัลตี้ ไอซ์แลนด์) – ลาโตกา (ฟิจิ) – ซูวา (ฟิจิ) – นูเมอา (นิวแคลิโดเนีย) – ซิดนีย์ (ออสเตรเลีย)

1

Day 1: Departure

 4 เมษายน 2018  กรุงเทพมหานคร 
 • 16.30 น.คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 1- 4 อาคารผู้โดยสารสายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
 • 19.20 น.ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่สนามบินซิดนีย์ (SYD)โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG475 สายการบินบริการอาหารค่ำและอาหารเช้า บนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง)
2

Day 2

5 เมษายน 2018  ซิดนีย์ ซิตี้ทัวร์ – ลงเรือรอยัลแคริบเบี้ยน Voyager of the Seas
 • 07.20 น. เดินทางถึงสนามบินซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  นำท่านเที่ยวชมเมืองซิดนีย์ (Sydney) เมืองหลวงของรัฐนิวเซาธ์เวลส์ อีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ ที่เป็นเสมือนแม่เหล็กที่คอยดึงดูดผู้คนจากต่างถิ่น ให้แวะเวียนมาเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของออสเตรเลียแห่งนี้ นำท่านถ่ายรูปกับสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์ (Sydney Harbour Bridge) สถานที่ที่ท่านจะได้สัมผัสความงดงามของเมืองซิดนีย์ในมุมมองที่แตกต่าง ชื่นชมกับความยิ่งใหญ่ของสิ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย  จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ (Sydney Opera House) เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ที่รู้จักกันดีทั่วโลก ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวเดนมาร์ก ยอร์น อุตซอน (Jørn Utzon) โดยโอเปร่าเฮาส์ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวซิดนีย์ โดยภายในแบ่งออกเป็นห้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงแสดงคอนเสิร์ต โรงอุปรากร โรงละคร เพลงเฮาส์ และอื่นๆอีกมาก
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (พร้อมเมนูกุ้งมังกร)
  นำท่านถ่ายรูปกับ ซิดนีย์ เจเนอรัล โพสต์ ออฟฟิศ (Sydney General Post Office) ซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายด้านตะวันตกของมาร์ตินเพลส เป็นอาคารที่ออกแบบโดยสถาปนิกยุคอาณานิคม ชื่อ James Barne อาคารที่สร้างในลักษณะซุ้มหินทรายแบบนีโอคลาสสิก รอบอาคารถูกหุ้มด้วยแนวไม้อย่างสวยงาม ได้เวลานำท่านตามรอยภาพยนตร์เรื่อง “เดอะเมทริกซ์” กันที่ลานน้ำพุอันโดดเด่น บนถนน Pitt โดยลานน้ำพุแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่สุดท้ายของการต่อสู้ระหว่าง Neo Agent Smith ใน Matrix Revolutions ปัจจุบันลานน้ำพุแห่งนี้ได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก
 • 14.30 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ ซิดนีย์ เพื่อเชคอินขึ้นเรือสำราญรอยัลแคริบเบี้ยน Voyager of the Seas
 • 18.30 น. เรือสำราญออกเดินทางจากท่าเรือซิดนีย์ มุ่งหน้าสู่เกาะลิฟู หมู่เกาะรอยัลตี้ (Loyalty Island) อาณานิคมของฝรั่งเศสแห่งโอเชียเนีย
 • เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

3-4

Day 3-4

6 -7 เมษายน 2018 Cruising
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญอิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน           คลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น Public Room : บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนตEntertainment  : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกมSport and Activities  : สระว่ายน้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟSpa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญหลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญวันนี้จะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ให้ท่านได้แต่งตัวสวยงามร่วมงานเลี้ยงในค่ำคืนนี้หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
5

Day 5

8 เมษายน 2018  เกาะลิฟู (ประเทศนิวแคลิโดเนีย)
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 • 10.00 น.เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือลิฟู แห่งเกาะลอยัลตี้ไอซ์แลนด์ (ประเทศ นิวแคลิโดเนีย)นำท่านเที่ยวชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่และธรรมชาติของเกาะลิฟู ซึ่งเรียกได้ว่ายังเป็นเกาะที่มีธรรมชาติที่สมบูรณ์สวยงามอีกแห่งหนึ่งของทะเลใต้ นำท่านชมหมู่บ้านมูคาแวง (Mucaweng) อันเป็นหมู่บ้านของชาวพื้นเมือง นำท่านเข้าชมถ้ำหินปูน (Limestone Cavern) ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นถ้ำหินปูนที่มีหินงอกหินย้ายนับล้านปี นำท่านชมความงดงามของถ้ำที่โอบล้อมด้วยแหล่งน้ำจืด จากนั้นนำท่านชมการแสดงการล่าหมู และการจับปูมะพร้าว (Coconut Crab) อันเป็นวิถีการดำเนินชีวิตของชาวเมลานีเชียน (Melanesian) ซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองแห่งเกาะลิฟู อิสระให้ท่านได้เก็บภาพธรรมชาติตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านกลับสู่เรือสำราญ
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
  นำท่านเดินทางสู่ผาโจคิน (Cliff of Jokin) เป็นผาที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเกาะลิฟู และท้องทะเลใสสีฟ้าเทอควอยซ์จากมุมสูง (ใช้เวลาในการทำกิจกรรมประมาณ 2 ชั่วโมง) โดยนำท่านเที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์แห่งเกาะลิฟู (Botanical Garden) และ ไร่วนิลา ซึ่งเป็นสินค้าที่ทำรายได้หลักให้กับเกาะลิฟู จากนั้นนำท่านเดินสู่ผาโจคินเพื่อเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติแห่งท้องทะเลและสวนป่าของเกาะลิฟู (หากท่านต้องการเล่นน้ำสามารถเตรียมชุดว่ายน้ำได้ โดยระหว่างทางกลับจะต้องนั่งเรือเทนเดอร์โบท ท่านที่ไม่ต้องการกลับขึ้นเรือ สามารถเล่นน้ำทะเลก่อนได้ โดยท่านต้องกลับขึ้นเรือก่อนเวลา 17.30 น.)
 • 18.00 น. เรือออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ ลาโตกา (Lautoka) ประเทศฟิจิ
 • ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญหลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
6

Day 6

 9 เมษายน 2018  Cruising
 • เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญอิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน           คลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่นPublic Room  : บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนตEntertainment  : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกมSport and Activities   : สระว่ายน้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟSpa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
  หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
7

Day 7

 10 เมษายน 2018  ลาโตกา (ประเทศฟิจิ)
 • เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 • 08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่เมือง ลาโตกา ประเทศฟิจิ
 • 09.00 น. นำท่านลงเรือคาตามารานมุ่งหน้าสู่เกาะทะเลใต้ (South Sea Island) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาทีซี่งเป็นเกาะที่มีทัศนียภาพ หาดทรายและปะการังสวยงามที่สมบูรณ์แห่งแปซิฟิกใต้ อิสระให้ท่านได้ดำน้ำ (Snorkeling) ดูความสวยงามของโลกใต้ท้องทะเลตามอัธยาศัย หรือจะเลือกพักผ่อนบนชายหาดสวยแห่งเกาะทะเลใต้
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบ BBQ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของชาวฟิจิ
  นำท่านลงเรือกระจก (Semi Submarine) เพื่อดูหมู่ปะการังและโลกใต้ทะเลแห่งเกาะทะเลใต้ หรือท่านจะเลือกดำน้ำดูปะการังและสัตว์ใต้ทะเล อิสระให้ท่านได้พักผ่อนและเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย ก่อนเรือคาตามาราน จะนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือลิฟู หากมีเวลาท่านสามารถเดินเล่นได้บริเวณท่าเรือ แต่ท่านต้องขึ้นเรือก่อนเวลา 16.30 น.
 • 17.00 น. เรือออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่เมืองซูวา (Suva) ประเทศฟิจิ
 • ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
  หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
8

Day 8

11 เมษายน 2018 ซูวา (ประเทศฟิจิ)
 • เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 • 08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่เมืองซูวา ประเทศฟิจิ
 • 09.00 น. นำท่านเดินทางสู่นาอูวา เพื่อขึ้นเรือแม่น้ำ (Riverboat) เพื่อล่องชมทัศนียภาพและธรรมชาติแห่งเกาะซูวา เรือจะนำท่านล่องสู่น้ำตก ซึ่งท่านสามารถเล่นน้ำบริเวณน้ำตกได้ (แนะนำ เตรียมผ้าเช็ดตัว, ชุดว่ายน้ำไปด้วย)
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
  นำท่านมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านชาวฟิจิ ซึ่งท่านจะได้ชมพิธีกรรมและการแสดงของชาวพื้นเมืองชาวฟิจิ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ(โปรแกรมนี้ระยะเวลา 6 ชั่วโมง อาจมีการปรับเปลี่ยนจากทางเรือเพื่อความเหมาะสมได้)
 • 16.00 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือเกาะซูวา เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือนูเมอา ประเทศนิวแคลิโดเนีย
 • ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
  หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
9

Day 9

12 เมษายน 2018 Cruising
 • เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญอิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน           คลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่นPublic Room             : บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนตEntertainment           : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกมSport and Activities   : สระว่ายน้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟSpa and Wellness     : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
 • เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญหลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
 • ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
  หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือวันนี้จะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ให้ท่านได้แต่งตัวสวยงามร่วมงานเลี้ยงในค่ำคืนนี้หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
10

Day 10

13 เมษายน 2560 นูเมอา (ประเทศ นิวแคลิโดเนีย)
 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 • 08.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองนูเมอา ประเทศ นิวแคลิโดเนีย
 • 08.30 น. นำท่านเที่ยวชมเมืองนูเมอา (Noumea) เป็นเมืองหลวงของประเทศนิวแคลิโดเนีย ซึ่งเป็นดินแดนในเขตโอเชียเนียของประเทศฝรั่งเศส มีพื้นที่ประมาณ 45.7 ตารางกิโลเมตร เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมของนิวแคลิโดเนีย และเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึกนูเมอาซึ่งเป็นท่าเรือหลักของดินแดน นำท่านเที่ยวชมสถานที่สำคัญๆของเมืองนูเมอา ไม่ว่าจะเป็น จัตุรัสโคโคนัท (Coconut Square), วิหารเซ็นต์โจเซฟ (St. Joseph Cathedral), ไชน่าทาวน์ (China Town), ตลาดนูเมอา และ Quartier Latin ให้ท่านได้เก็บภาพเมืองนูเมอา และ สถานที่สำคัญๆตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 • 12.30 น. นำท่านลงเรือคาตามาราน มุ่งหน้าสู่ทะเลสาบนิวแคลิโดเนีย (New Caledonia Lagoon) ซึ่งเป็นสถานที่สวยงามอีกแห่งที่มีความสมบูรณ์ของโลกใต้ทะเล นำท่านดำน้ำ (Snorkeling) ดูธรรมชาติ ปะการัง และ สัตว์ใต้ทะเลแห่งทะเลสาบนิวแคลิโดเนีย (เวลาในการทำกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 3 ชั่วโมง) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเรือสำราญ หากพอมีเวลาท่านสามารถเดินเล่นบริเวณท่าเรือได้ แต่ต้องกลับขึ้นเรือสำราญก่อนเวลา 16.30 น.
 • 17.00 น.เรือเดินทางออกจากท่าเรือนูเมอา เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
 • ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
  หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
11-12

Day 11-12

14-15 เมษายน 2018  Cruising
 • เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญอิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นใน  คลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่นPublic Room : บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนตEntertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกมSport and Activities   : สระว่ายน้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟSpa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
 • เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญหลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
 • ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
  หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือหมายเหตุ    ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่ำวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ
13

Day 13

16 เมษายน 2018 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซิดนีย์ – กรุงเทพมหานคร
 • เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 • 06.30น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียนำท่านเชคเอาท์ออกจากเรือสำราญโรยัล แคริบเบี้ยน
 • 09.00 น.  นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซิดนีย์ (Sydney Aquarium) ตั้งอยู่ในเขตดาร์ลิง ฮาร์เบอร์ จัดแสดงสัตว์น้ำนานาพันธุ์ มีแทงค์ปลาฉลาม ปลากระเบนราหูยักษ์ และโดมโลกใต้น้ำขนาดใหญ่ที่มีการจำลองแนวปะการังของเกรทบาริเออร์ (Great Barrier) แนวปะการังชื่อดังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกมาให้ได้ชมแบบใกล้ๆ อีกด้วย นอกจากนั้นก็ยังมีการแสดงของแมวน้ำแสนรู้ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้ติดอันดับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในอันดับต้นๆ ของโลก ให้ท่านได้เข้าชมและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
 • เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 • 13.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินซิดนีย์ เพื่อเช็คอิน
 • 16.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินซิดนีย์ (SYD) สู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TG472 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.20 ชั่วโมง) บริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน
 • 22.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
วันเดินทาง
4 - 16 เม.ย.61
สายการบิน

13 วัน ล่องเรือหมู่เกาะแปซิฟิกใต้

DEPARTURE/RETURN LOCATIONสนามบินสุวรรณภูมิ  (ฺBKK)
DEPARTURE TIMEโปรดเดินทางมาถึงอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
INCLUDED
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินไทย (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ , ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (ตามระบุ), ค่า Service ของทางเรือ
ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
ค่าวีซ่าออสเตรเลียและวีซ่านิวแคลิโดเนีย
เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางและค่าทิปต่างๆ
กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 NOT INCLUDED ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การชำระเงิน
 งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน

งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 60 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

 กรณียกเลิก
* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

* ยกเลิก 90-119 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%

* ยกเลิก 30-89 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำเต็มจำนวน

* ยกเลิก 08-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

หมายเหตุ :
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • การท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ การใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ทำการตกลงหรือแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระ มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 • สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคธรรมดา
 กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
 • ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
 ตั๋วเครื่องบิน
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้อง
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย
 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 • กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ำหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
วันเดินทาง
4 - 16 เม.ย.61
สายการบิน