วันเดินทาง
23 มิ.ย. - 2 ก.ค.61 / 14 - 23 ก.ค.61
สายการบิน


10 วัน ล่องเรือทะเลบอลติค Royal Caribbean – Serenade of the SEAs (TG) 

 

 • เรือรอยัล แคริบเบี้ยน ซิริเนด ออฟ เดอะ ซี
 • เรือบรรจุผู้โดยสารได้ 2,139 คน จำนวน 13 ชั้น ระวาง 90,090 ตัน
 • พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ

สวีเดน – ฟินแลนด์ – รัสเซีย (เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก) – เอสโตเนีย – ลัตเวีย

1

Day 1: Departure

กรุงเทพมหานคร – สตอกโฮล์ม
 • 22.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเข้าที่ 1- 4 อาคารผู้โดยสารสายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
2

Day 2

สตอกโฮล์ม (ประเทศสวีเดน) – เชคอินลงเรือสำราญ Royal Caribbean Serenade of the Seas
 • 01.10 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่สนามบินอาลันดา (ARN)โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG960  สายการบินบริการอาหารค่ำและอาหารเช้า บนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 10.50 ช.ม.)
 • 07.00 น. เดินทางถึงสนามบินอาลันดา ประเทศสวีเดน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรนำท่านเข้าชม ศาลากลางจังหวัด (City Hall) อันมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในการจัดงาน เลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลท่านจะได้ ชม ห้องจัดเลี้ยง (Blue Hall) รวมทั้งห้องโถงที่ใช้ในการเต้นรำซึ่งประดับประดาไปด้วยโมเสดทองคำกว่า 18 ล้านชิ้น ศาลาว่าการแห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวสวีเดน คือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อนและมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ ซึ่งได้รับการกู้ขึ้นมาหลังจากจมอยู่ในน้ำเป็นเวลา 333 ปี ท่านจะได้ชมสิ่งของเครื่องใช้ภายในเรือ ตลอดจนเรือวาซาร์ที่แท้จริงเกือบสมบูรณ์แบบเหมือนเมื่อสมัย ค.ศ.1625 ที่พระเจ้ากุสตาฟอดอลฟุสที่ 2 ดำริให้สร้างเรือรบนี้ขึ้นมาเพื่อขยายอำนาจทางการทหารทั่วยุโรป
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
 • 14.00 น. นำท่านเชคอินขึ้น เรือสำราญ Royal Caribbean Serenade of the Seas
 • 17.00 น. เรือสำราญออกเดินทางจากท่าเทียบเรือสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน สู่ท่าเทียบเรือเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
3

Day 3

เฮลซิงกิ (ประเทศฟินแลนด์)
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญอิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลาย
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 • 11.00 น.  เรือจอดเทียบท่าที่เมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟินแลนด์
 • 11.30 น. นำท่านเข้าชมโบสถ์ Temppeliaukio หรือที่ผู้คนรู้จักกันในนาม โบสถ์หิน (Rock Church) หนึ่งในสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้คนนับล้านคนมาเยือนโบสถ์ถ้ำแห่งนี้ ออกแบบโดยพี่น้องสถาปนิกนาม ทีโม และทูโอโม  โดยใช้เวลาสร้างกว่า 39 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1930-1969 บริเวณด้านในสร้างขึ้นจากการสกัดหินล้วนๆ หลังคามุงด้วยทองแดง และเว้นช่องตรงกลางเป็นเหมือนลายลูกกรงแนวตั้งเพื่อให้แสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาด้านในได้ การออกแบบเช่นนี้ทำให้บริเวณโถงด้านในเกิดเป็นอะคูสติคชั้นยอดในการแสดงดนตรี ซึ่งปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ถูกใช้ในการจัดแสดงคอนเสิร์ตบ่อยครั้ง นำท่านเข้าชมวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral) วิหารสไตล์นีโอคลาสสิค สร้างขึ้นในยุคศตวรรษที่ 18 เพื่อเป็นเครื่องบรรณาธิการแก่แกรนด์ดยุคแห่งฟินแลนด์ และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเฮลซิงกิในปัจจุบัน จากนั้นนำท่านเข้าชมวิหารอุสเพนสกี้ (Uspenski Cathedral) วิหารสไตล์ออโธดอกส์ออกแบบโดยสถาปนิกชาวรัสเซียในช่วงปี ค.ศ.1808-1862 แต่ตัววิหารเองใช้เวลาก่อสร้างเพียง 6 ปีเศษหลังจากเขาเสียชีวิตลง การออกแบบด้านนอกวิหารมีสีสันแปลกตาซึ่งหาดูได้ยากโดยตัววิหารสีน้ำตาลอิฐ โดมสีฟ้าอ่อน และยอดโดมสีทอง
 • 17.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเฮลซิงกิ
 • 18.00 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือเฮลซิงกิ เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญหลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
4

Day 4

เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก  (ประเทศรัสเซีย)
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 • 07.00 น.  เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (St.Peterberg) ประเทศรัสเซียนำท่านเดินทางสู่เมืองพุชกิ้น และเข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน (Ekaterina Palace) ภายในพุชกิ้นวิลเลจที่สวยงามแห่งหนึ่งในรัสเซีย ด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยนำเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบรัสเซียและศิลปะแบบบาร็อคมารวมกัน ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่ง ภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆ นับร้อย โดยเฉพาะห้องอำพัน (Amber room) ที่ทุกท่านจะต้องประทับใจ อิสระให้ท่านเดินชมสวนอันร่มรื่นงดงามในสไตล์ฝรั่งเศส หรือช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
 • บ่าย นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) อดีตพระราชวังฤดูหนาวที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้ เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย รัสเซีย   พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์กับพระเจ้าซาร์ นิโคลัส ที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย  ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่  ปีกัสโซ  แรมบรันด์   แวนโก้ะ ฯลฯ  จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์หยดเลือด (Savior on the blood/ resurrection Church) สร้างในปี ค.ศ.1883 มีลักษณะของศิลปะแบบไบเซนต์ไทน์คล้ายกับวิหารเซนต์บาซิลที่มอสโก จุดประสงค์ในการสร้างเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถานที่ที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่2 ถูกลอบปลงพระชนม์  โดยผู้ก่อการร้ายขว้างระเบิดใส่รถม้าจนทำให้พระองค์บาดเจ็บสาหัสตรงบริเวณดังกล่าว จากนั้นมาถูกสร้างเพิ่มเติมขึ้นจากเงินบริจาคของประชาชนทั่วประเทศรัสเซีย ใช้เวลาก่อนสร้างยาวนานว่า 20 ปี เป็นงานศิลปะแบบรัสเซียดั้งเดิม ประดับประดาด้วยโมเสกพร้อมกับรูปภาพโมเสกขนาดใหญ่ยักษ์เป็นจุดขายของที่นี่อาจจะมีบางทรงหลุดเสียไปตามกาลเวลาเพราะในช่วงนี้โบสถ์หยดเลือดแห่งนี้ ถูกกลุ่มคนสถาปนาให้ความงดงามของมันเป็นเพียงโรงเก็บมันฝรั่งประจำเมืองใน ยุคมืดโซเวียต ก่อนจะมีการซ่อมแซมครั้งใหญ่ในช่วงปี ค.ศ. 1990 และรัฐบาลก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อปี ค.ศ.1997 ให้นักท่องเที่ยวได้ยลโฉมอันงดงามนี้ได้อย่างเต็มตา
 • 19.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (St.Peterberg) ประเทศรัสเซีย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญหลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
5

Day 5

เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก  (ประเทศรัสเซีย)
 • เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ นำท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ (Petrodvorets) หรือที่ชาวรัสเซียเรียกว่า “ปิเตียร์โก๊ฟ” นั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาเยอรมันแปลว่า “สวนของปีเตอร์” นับเป็นพระราชวังที่สวยงามไม่เหมือนใคร และเป็นที่หนึ่งของความใหญ่โตที่สุดในรัสเซีย ซึ่งแสดงให้เห็นการสืบทอดประเพณีสากล ความสำเร็จ ความกล้าหาญ และความเก่งกาจ ตัวอย่างของกลุ่มสถาปัตยกรรม กลุ่มประติมากรรม และกลุ่มวิศวกรรมที่สอดประสานกับภูมิประเทศที่สวยงาม สร้างด้วยศิลปะผสมทั้งแบบเรอเนสซองส์ บารอก และคลาสสิก โดยใช้สถานิกวิศวกรจิตรกร และปฏิมากรที่มีชื่อเสียงหลายท่าน พระเจ้าปีเตอร์มหาราชโปรดให้สร้างขึ้นใช้เวลาราว 10 ปี จนสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายน์ในฝรั่งเศส  ห้องต่างๆ ภายในพระราชวังประดับประดาไปด้วยทองคำอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้   ส่วนภายนอกเต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ และสวนน้ำพุอันตระการตา
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 • บ่าย นำท่านเข้าชมมหาวิหารเซ็นต์ไอแซค (St. Issac Cathedral) สร้างขึ้นอย่างสวยงามยิ่งใหญ่ ยอดโดมทำด้วยทองคำแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม  นับเป็นวิหารทรงโดมที่สูงที่สุดในโลก ภายในมีรูปภาพที่สร้างด้วยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอนโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นที่นับถือของชาวเมืองอย่างมากเนื่องจากครั้งหนึ่งตัวเมืองถูกถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่วิหารเซ็นต์ไอแซคแห่งนี้กลับอยู่รอดปลอดภัย จากนั้นนำท่านเข้าชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างแห่งแรกของเมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เคยใช้เป็นคุกขังแมกซิมกอร์กี้ ผู้ประพันธ์บทละครเรื่องเด็กกับพระอาทิตย์ในคุกแห่งนี้ ปัจจุบันใช้เป็นที่สุสานสำหรับเก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ ทุกพระองค์
 • 17.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (St.Peterberg) ประเทศรัสเซีย
 • 18.0 0 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญหลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
6

Day 6

ทาลลินน์  (ประเทศเอสโตเนีย)
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 • 07.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย นำท่านชม เมืองทาลลินน์ (Tallinn)  เมืองหลวง และเมืองท่าหลักที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวของเอสโตเนีย เมืองที่ได้ชื่อว่ามีความเก่าแก่ที่สุดในทะเลบอลติค นำท่านเข้าชมพระราชวังแคทดริออก (Kadriorg Palace)  เป็นพระราชวังสไตล์บาร๊อค สร้างขึ้นตามพระประสงค์ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชที่ 1 แห่งรัสเซีย เพื่อเป็นที่ประทับของพระราชินีแคทเธอรีน โดยพระราชวังแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดย Niccolo Michetti สถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนในปี ค.ศ. 1720 แต่ในปัจจุบันได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงผลงานทางศิลปะของประเทศ นอกจากนี้ท่านจะได้ชมความงดงามของสวนบริเวณโดยรอบพระราชวังเก่าแห่งนี้ด้วย
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 • บ่าย นำท่านเข้าชมโบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้ (Alexander Nevsky Cathedral) โบสถ์ใหญ่ที่มียอดโดมใหญ่ที่สุดในเมืองทาลลิน เป็นโบสถ์คริสต์ออร์โธด็อกซ์ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1900 ในช่วงที่เอสโตเนียเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิซาร์แห่งรัสเซีย สถาปนิกผู้ออกแบบโบสถ์เป็นคนรัสเซีย จากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เจ้าชายอเล็กซานเดอร์ ยาโรสลาวิทซ์ เนฟสกี้ ด้านบนของโบสถ์มีหอระฆังใหญ่ มีระฆัง 11 อัน รวมถึงอันที่ใหญ่ที่สุดในเมืองซึ่งมีน้ำหนักถึง 15 ตัน จากนั้นนำท่านเที่ยวชม จัตุรัสเมืองเก่าของทาลลินน์ (Tallinn Old Town Square) ย่านศูนย์กลางของเมืองที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1997 ในอดีตเป็นสถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า ใช้เป็นที่เฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆ ของเมือง นำท่านแวะชม โบสถ์เซนต์แมรี่ (Saint Mary Church) หรือในอีกชื่อหนึ่ง คือ Dome Church เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สุดของเมืองสร้างขึ้นโดยชาวเดนมาร์ก เป็นโบสถ์สไตล์โกธิค ภายใต้พื้นหน้าประตูโบสถ์บรรจุโลงศพของ ORRO JOHANN THUVE ซึ่งเมื่อสมัยยังมีชีวิตอยู่ เป็นคนเจ้าชู้และทำให้ผู้หญิงหลายคนเสียใจมาก ภายหลังเมื่อสำนึกผิดได้ จึงบอกให้คนนำศพของตัวเองมาฝังไว้ตรงทางเข้าโบสถ์ เพื่อเป็นการลงโทษตัวเอง ซึ่งว่ากันว่า ถ้าใครได้เหยียบ ณ ตรงจุดที่ได้มีการบรรจุโลงศพไว้ ให้ทำการอธิษฐานของพร แล้วจะประสบความสำเร็จในพรที่ขอไว้
 • 15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือทาลลินน์
 • 16.00 น. เรือออกจากท่าเทียบเรือมุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรือริก้า ประเทศลัตเวีย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
7

Day 7

ริก้า (ประเทศลัตเวีย)
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลาย
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 • 11.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองริก้า ประเทศลัตเวียนำท่านเที่ยวชมเมืองริก้า (RIGA) เมืองหลวงของของประเทศลัตเวีย ตั้งอยู่ปากแม่น้ำเดากาวา บริเวณริมฝั่งทะเลบอลติก ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มรัฐบอลติก รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา อุตสาหกรรม และเป็นเมืองท่าที่สำคัญของประเทศในแถบนี้ จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St.Peter Church) โบสถ์สำคัญของเมืองริก้า ตัวโบสถ์ถูกสร้างขึ้นในยุคศตวรรษที่ 13 และมีการต่อเติมยอดโบสถ์ช่วงปลายศตวรรษที่ 16 แต่แล้วก็ถูกเผาทำลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สภาพที่เห็นปัจจุบันคือเป็นสภาพที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่โดยชาวเมืองในปี ค.ศ.1973 นำท่านขึ้นสู่ยอดโบสถ์ด้วยลิฟท์โดยสารเพื่อชมวิวพาโนราม่าของเมืองริก้าแบบ 360 องศา จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ย่านเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ. 1977 นำท่านแวะชม วิหารโดม (Dome Cathedral) วิหารเก่าแก่ประจำเมืองริก้า สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ด้านในบรรจุออร์แกนซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป อิสระให้ท่านเดินเล่นบริเวณย่านเมืองเก่า ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากร้านค้าท้องถิ่น หรือเลือกจิบกาแฟบริเวณจตุรัสเมืองเก่า ซึ่งเต็มไปด้วยร้านกาแฟที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่มาแวะชมเมืองได้อย่างลงตัว
 • 18.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือริก้า
 • 19.00 น. เรือออกจากท่าเทียบเรือมุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรือสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญหลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
8

Day 8

At Sea  
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญอิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่นPublic Room : บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนตEntertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์ คาสิโน ดิสโก้เธค ห้องเล่นเกมSport and Activities : สระว่ายน้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ

  Spa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
9

Day 9

สตอกโฮล์ม
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 • 07.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน นำท่านชมกรุงสตอกโฮล์มซึ่งอยู่บนหมู่เกาะใหญ่น้อยโอบล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์ ก่อกำเนิดนครอันงามสง่าริมคลองมากมาย ผ่านชมโรงละคร ทำเนียบรัฐบาล นำท่านขึ้นจุดชมวิวบนเนินเขา Fjallgatan เพื่อบันทึกภาพของกรุงสตอกโฮล์มจากมุมที่สวยที่สุด เมืองที่ได้รับสมญานามว่า “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น “นครหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรป” อิสระให้ท่านได้ชมวิวสวยของตัวเมืองที่ตั้งและโอบล้อมไปด้วยเกาะใหญ่ 14 เกาะ แล้วย้อนอดีตโดยชมย่านเมืองเก่าที่มีอายุมากกว่า 700 ปี “กามลา สตาน” (Gamla Stan) ที่มีการตั้งบ้านเรือนบนเกาะนี้ตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 13 และมีการรักษาสภาพไว้ได้อย่างดีเยี่ยม นำท่านเที่ยวชมภายในเมืองเก่า โอลด์ซิตี้ ท่านจะได้สัมผัสกับหมู่อาคารหลากสีมากมายที่เรียงรายรอนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาเก็บภาพความน่าประทับใจ จากนั้นนำท่าน ผ่านชมพระบรมมหาราชวังบนเกาะสตาเดน ชมวังหลวงอันโอ่โถงงาม สง่าด้วยสถาปัตยกรรมสมัยเรเนซองส์
 • 11.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินอาลันดา (ARN) เพื่อเชคอิน และดำเนินการ TAX Refund ภายในสนามบิน
 • 14.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินอาลันดา โดยเที่ยวบินที่ TG 961 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.20 ชั่วโมง) บริการอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน
10

Day 10

กรุงเทพมหานคร
 • 05.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

 

วันเดินทาง
23 มิ.ย. - 2 ก.ค.61 / 14 - 23 ก.ค.61
สายการบิน

10 วัน ล่องเรือทะเลบอลติค Royal Caribbean – Serenade of the SEAs (TG)

23 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2561 / 14 – 23 ก.ค. 2561

DEPARTURE/RETURN LOCATIONสนามบินสุวรรณภูมิ  (ฺBKK)
DEPARTURE TIMEโปรดเดินทางมาถึงอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
INCLUDED
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินไทย (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน
ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ, ค่าที่พักตลอดการเดินทาง
ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในโปรแกรม, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ
กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 NOT INCLUDED ค่าวีซ่าเชงเก้น

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การชำระเงิน
 งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน  สำรองที่นั่ง (ผู้เดินทางพักเดี่ยว) ท่านละ 70,000 บาท

งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 60 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

 กรณียกเลิก
* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

* ยกเลิก 90-119 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%

* ยกเลิก 30-89 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำเต็มจำนวน

* ยกเลิก 08-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

หมายเหตุ :
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • การท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ การใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ทำการตกลงหรือแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระ มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
 • สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคธรรมดา
 กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
 • ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
 ตั๋วเครื่องบิน
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้อง
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
วันเดินทาง
23 มิ.ย. - 2 ก.ค.61 / 14 - 23 ก.ค.61
สายการบิน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (สถานฑูตสวีเดน)

(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทำการ)

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยื่นในสมัยก่อน)

 1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน…สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
 3. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง…..หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น …นาง… ต้องแนบมา)
 4. สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง…..ถ้าหย่าและหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น ….นาง…ต้องแนบมา)
 5. สำเนาใบมรณะบัตร
 6. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)
 7. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  • เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
  • เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
  • เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
 8. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) ทำเป็นภาษาอังกฤษ

จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

 • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า
 • กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง / เงินเดือน
 • กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
 • กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
 • กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา

11. หลักฐานการเงิน : (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ สำเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)

 • หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
 • สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมุดและสำเนา 7 วันก่อนยื่นวีซ่า)************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น **************

  หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสำเนาสมุดบัญชี

  • บัญชีฝากประจำ (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย

  หากต้องการใช้บัญชีฝากประจำ ต้องเตรียมดังนี้

  • หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจำ (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
  • สำเนาสมุดบัญชีฝากประจำ มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน

  หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

  • หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย)
  • กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

   

  กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง

  • จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  • หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ1 และ 11.2(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา)
วันเดินทาง
23 มิ.ย. - 2 ก.ค.61 / 14 - 23 ก.ค.61
สายการบิน