วันเดินทาง
03 – 05 ธันวาคม 2564 17 – 19 ธันวาคม 2564 7 - 9 มกราคม 2565 21 – 23 มกราคม 2565 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2565
สายการบิน


ทะเลตรัง ความงามแห่งอันดามัน – ถ้ำเลเขากอบ – เกาะไหง – เกาะรอกใน – เกาะรอกนอก 

ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชือก – เกาะแหวน – วงเวียนพะยูน – สถานีรถไฟกันตัง

1

Day 1: กรุงเทพฯ – เมืองตรัง – ถ้ำเลเขากอบ – เกาะไหง - ท่าเรือปากเมง

08.30 น.    คณะพร้อมกัน ณ ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์สายการบิน นกแอร์

11.10 น.     ออกเดินทางสู่ จังหวัดตรัง  โดย สายการบิน นกแอร์เที่ยวบิน DD 592 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.30 ชม.)

12.40 น.    เดินทางถึงสนามบินตรัง หลังจากผ่านขั้นตอน และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว พบเจ้าหน้าที่รอรับลูกค้าที่สนามบิน ประตูทางออก อาคารผู้โดยสารขาเข้า

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน บ้านสวนสุดาพร

นำท่านแวะชมเมืองตรัง แวะชมความงามของโบสถ์คริสต์เก่าแก่ของจังหวัด เดินทางสู่ ถ้ำเล-เขากอบ ช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและหวาดเสียวที่สุดของการท่องถ้ำเลเขากอบคือตอนที่ต้องนอนราบขนานไปกับลำเรือเพื่อลอดผ่านส่วนที่มีเพดานต่ำที่สุดของถ้ำที่เรียกกันว่า “ถ้ำลอด” จนถึงกับมีผู้เปรียบเปรยอารมณ์นี้ว่าราวกับได้ลอดผ่านท้องมังกร ถ้ำเลเขากอบเป็นถ้ำที่มีสายน้ำไหลผ่านและไหลล้อมรอบภูเขาอันเป็นที่ตั้งของถ้ำ การเดินทางเข้าไปชมภายในนั้นจะต้องเริ่มต้นด้วยการนั่งเรือในบางจุดแล้วจึงค่อนเดินสำรวจ ถ้ำต่าง ๆ

แวะถ่ายรูปสะพานไม้และวังเทพทาโร Unseen in Thailand “เทพทาโร” เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ ภาคใต้เรียกว่า “จวง” หรือ “จวงหอม” เป็นไม้มงคลสามารถนำมาใช้ทำประโยชน์ได้หลายส่วน เช่น ใบ เปลือก รากมีกลิ่นหอมคล้ายการบูร ใช้ปรุงอาหารและทำยา ภายในมีการตกแต่งสถานที่โดยการนำไม้เทพทาโรมาดัดแปลงเป็นมังกร นอกจากนี้มีฐานเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การทำธูปหอมเทพทาโรและจำหน่ายของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์โอทอปจากไม้เทพทาโร

เย็น  รับประทานอาหารเย็น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ริมนที รีสอร์ท โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาวหรือเทียบเท่า

2

Day 2 : เกาะรอกใน - เกาะรอกนอก

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท

9.00 น.     เรือรอรับท่าน ณ ที่พัก พร้อมเดินทางสู่ท้องทะเล เกาะรอกนอก-เกาะรอกใน

จากนั้นดำน้ำเกาะรอกใน ราชินีแห่งท้องทะเลอันดามัน จุดเด่นของหมู่เกาะรอก คือแนวปะการังรอบเกาะและตามร่องน้ำ ส่วนใหญ่เป็นปะการังก้อน มีดอกไม้ทะเลและปลาการ์ตูนอาศัยอยู่ มากมาย เกาะรอกจึงเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำทั้งแบบน้ำลึกและน้ำตื้น ปะการัง ทำให้นักดำน้ำใฝ่ฝันที่จะมาสัมผัสอย่างใกล้ชิด

เกาะรอกนอก พักผ่อนชายหาด เล่นน้ำ

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ (กรณีอุทยานอนุญาตให้จัด)

เย็น          นำท่านกลับที่พัก ปล่อยอิสระให้ท่านได้พักผ่อนและรับประทานอาหารเย็นที่เกาะไหงธัญญา บีช รีสอร์ท

นำท่านเข้าสู่ที่พัก เกาะไหง ธัญญา บีช รีสอร์ท โรงแรมมาตรฐาน

3

Day 3 : ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชือก – เกาะแหวน

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท

9.00 น.      เรือรอรับท่าน ณ ที่พัก พร้อมเดินทางสู่ท้องทะเลตรัง ดำน้ำ 4 เกาะ

ดำน้ำถ้ำมรกต (เกาะมุก) ลักษณะของเกาะส่วนใหญ่เป็นโขดผาสูงตระหง่าน หันหน้าออกสู่ทะเลใหญ่ทางด้านทิศตะวันตก หน้าผาโขดหินสูงเป็นที่อาศัยของนกนางแอ่นและได้ซุกซ่อนถ้ำมรกต หรือถ้ำน้ำซึ่งมีความงดงามตระการตาไว้ ถ้ำมรกตนี้จะเข้าออกได้เฉพาะช่วงน้ำลงเท่านั้น โดยปากถ้ำเป็นโพรงเล็กๆ สูงพ้นระดับน้ำพอเรือลอดได้ ภายในถ้ำเป็นเส้นทางคดโค้ง ระยะทางประมาณ 80 เมตร เมื่อพ้นจากปากถ้ำออกมาอีกด้านหนึ่งจะเป็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชันที่มีฟ้าสีครามเป็นหลังคาและผนังแต่งแต้มด้วยลายเขียวของใบไม้

ดำน้ำเกาะกระดาน เป็นเกาะที่สวยแห่งหนึ่งของทะเลตรัง อยู่ทางด้านตะวันตกของเกาะมุกและเกาะลิบง มีน้ำทะเลที่ใสราวกระจกก็ทำให้คุณหลงใหลเกาะกระดานและมีผืนทรายละเอียดยิบราวแป้ง ที่รู้สึกนุ่มเท้าทุกครั้งที่ได้สัมผัส จะทำให้คุณตกหลุมรักเกาะสวยที่สุดของทะเลตรัง

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิก

เกาะเชือก ด้วยน้ำใส เกาะเชือกจึงได้ชื่อว่าเป็นเกาะแห่งความสมบูรณ์ของการดำน้ำตื้น ซี่งเป็นเกาะไฮไลท์อีกแห่งหนึ่งของทะเลตรัง ที่นักท่องเที่ยวจะได้ดำน้ำดูปะการังบริเวณรอบเกาะ ซึ่งมีปะการังสีฟ้า ปะการังพุ่ม ปะการังเขากวางขนาดใหญ่ ปะการังอ่อนหลากสี รวมไปถึงปะการังดองไม้ กัลปังหา และแส้ทะเล ตลอดจนปลาสวยงามมากมายหลากหลายชนิดที่แหวกว่ายเข้ามา ล้อเล่นกับนักท่องเที่ยว และที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้เจอกับปลา การ์ตูน ปลาโนรี ด้วย

ดำน้ำ เกาะแหวน เป็นเกาะเล็กๆ ที่อยู่ในวงล้อมของเกาะมุก และเกาะกระดาน มีทั้งดงปะการังน้ำตื้นและน้ำลึกรายรอบบริเวณ

เย็น       รับประทานอาหารเย็น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ริมนที รีสอร์ท โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาวหรือเทียบเท่า

4

Day 4 : ตรัง – กรุงเทพฯ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ติ่มซำ หมูย่าง

สถานีรถไฟกันตัง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยา ทาสีเหลืองมัสตาร์ดสลับน้ำตาล อันเป็นคู่สีหลักที่คุ้นตาของอาคารรถไฟ ทั่วไป มีการตกแต่งประดับมุมเสาด้วย ลวดลาย ไม้ฉลุคงเอกลักษณ์เดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ปัจจุบันและได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็น โบราณสถานของจังหวัดตรัง จากกรมศิลปากร

นำชมวงเวียนพะยูน เป็นวงเวียนน้ำพุขนาดใหญ่ 4 ชั้น โดยแต่ละชั้น เป็นเรื่องราวของวรรณคดีไทย โดยชั้นบนสุดเป็นรูปพรานบุญจับกินรีจากเรื่อง พระสุธนมโนราห์ ชั้นรองลงมาเป็นรูปนางเงือกจากเรื่องพระอภัยมณี ถัดลงมาอีกก็เป็นม้านิลมังกรจากเรื่องพระอภัยมณีและชั้นล่างเป็นรูปปลาพะยูน ซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์ประจำจังหวัดตรัง ถ่ายรูปสตรีทอาร์ทเมืองตรัง

แวะซื้อของฝาก และนำท่านสู่สนามบิน

13.10 น.     ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์เที่ยวบิน DD 593

14.40 น.     เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

วันเดินทาง
03 – 05 ธันวาคม 2564 17 – 19 ธันวาคม 2564 7 - 9 มกราคม 2565 21 – 23 มกราคม 2565 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2565
สายการบิน
ค่าทัวร์รวม :
ü ค่าที่พัก เกาะไหงธัญญารีสอร์ท 1 คืน บนฝั่ง 2 คืน(3ดาว) พร้อมอาหารเช้า

ü ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

ü ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดทริป (รวมคนขับและน้ำมัน)

ü ค่าเรือรับ-ส่งปากเมงไปเกาะไหง

ü ค่าอาหารเช้า 3 มื้อ อาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารเย็น 3 มื้อ

ü ค่าทริปดำน้ำทะลตรัง 2 วัน

ü ค่าไกด์ท้องถิ่น

ü ค่าอุทยานต่างๆ

ü อุปกรณ์ดำน้ำตื้น หน้ากาก เสื้อชูชีพ

ü ค่าน้ำดื่มท่านละ 2 ขวดต่อวัน

ü ค่าทัวร์ ซิตี้ทัวร์เมืองตรัง

ü ค่าคาราโอเกะ 1 คืน

ค่าทัวร์ไม่รวม :
ý ค่าทิปไกด์ ทิปคนขับรถ

ý ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และอื่นๆที่นอกเหนือรายการ

ý ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

·      ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป  คืนค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

·      ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 15-29 วัน  ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระเข้ามา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ( ถ้ามี )

·      ยกเลิกก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

·      กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

( ถ้ามี )  เช่น ค่ามัดจำตั๋วสายการบิน  ค่ามัดจำโรงแรม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

 

หมายเหตุ

·      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด

·      เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

·      การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน

·      มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำมั่นสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น แทนบริษัทฯ นอกจากจะมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของทางบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

·    ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนราคาตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับอัตราค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

วันเดินทาง
03 – 05 ธันวาคม 2564 17 – 19 ธันวาคม 2564 7 - 9 มกราคม 2565 21 – 23 มกราคม 2565 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2565
สายการบิน

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating