เที่ยวอิรัก กับ 11 สถานที่ท่องเที่ยวสุดตระการตาที่เต็มไปด้วยอารยธรรมโบราณ

อิรักเป็นประเทศที่ชาวมุสลิมจากทั่วโลกมักจะเดินทางไปแสวงบุญเป็นหลัก ซึ่งต่างกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะหลีกเลี่ยงการมาเยือนประเทศนี้ เนื่องจากข่าวความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แท้ที่จริงแล้วข่าวสารต่างๆ มักบอกเล่าเพียงแต่เรื่องไม่ดีเพียงอย่างเดียว แต่จริงแล้วนั้นไม่ได้มีแต่เรื่องร้ายๆเสมอไปนะจ๊ะ เพราะประเทศอิรักนั้น มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย จะมีอะไรบ้างนั้น เราไปเช็คอินพร้อมกันเลย

  1. สุสานวาดีอัล-ซาลาม (Wadi Al-Salam Cemetery) แห่งนาจาฟ (Najaf)

สุสานวาดี อัล-ซาลาม เป็นสุสานชาวมุสลิมหลายล้านคน ซึ่งรวมถึงผู้นำสารของพระอัลเลาะห์อย่าง อะลี อิบน์ อะบี ฏอลิบ (Ali ibn Abi Talib) สามีของฟาฏิมะฮ์ (Fatimah Zahra) ซึ่งเป็นลูกสาวของศาสดามุฮัมมัด (Muhammad) เป็นต้น ปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาจากองค์การยูเนสโก

2.         อะห์วาร์แห่งอิรักตอนใต้ (The Ahwar of Southern Iraq)

อะห์วาร์แห่งอิรักตอนใต้ที่สร้างขึ้นราว 4,000-3,000ปี ก่อนคริสตกาล และเป็นดินดอนสามเหลี่ยมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกในฐานะที่เป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพและอนุสรณ์ของเมืองในยุคเมโสโปเตเมีย (Refuge of Biodiversity and the Relict Landscape of the Mesopotamian Cities) อะห์วาร์ประกอบด้วยซากโบราณคดีสามแห่งและพื้นที่ชุ่มน้ำอีกสี่แห่ง ซากโบราณคดีประกอบด้วยเออร์ (Ur) อูรุก (Uruk) และอิริดู (Eridu)

3.         สวนลอยฟ้าแห่งบาบิโลน (Hanging Gardens of Babylon)

สวนลอยฟ้าแห่งบาบิโลนเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก แต่ต่อมาได้ถูกทำลายเนื่องจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่จนเหลือแต่เพียงซากเท่านั้น ปัจจุบัน สวนลอยฟ้าแห่งนี้อยู่ในบัญชีรายชื่อต้นๆที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาจากองค์การยูเนสโก

4.        เนินปราสาทเออร์บิล (Erbil Citadel)

เนินปราสาทเออร์บิลในเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถาน (Kurdistan Autonomous Region) เชื่อกันว่าเนินปราสาทนี้สร้างขึ้นเมื่อ 8,000 ปีก่อน และเมื่อปี 2014 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนสถานที่นี้เป็นแหล่งมรดกโลก ปัจจุบัน เนินปราสาทนี้กำลังได้รับการบูรณะให้กลับมาสวยงามดังเดิม ภายในเนินปราสาทยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ผ้าเคอร์ดิส (Kurdish Textile Museum) ด้วย

5.        มัสยิดอิมามอะลี (Imam Ali Mosque)

มัสยิดอิมามอะลีเป็นมัสยิดของชาวมุสลิมนิกายชีอะห์ที่ตั้งอยู่ในเมืองนาจาฟ สร้างขึ้นโดยสุลต่านอดูด อัล-เดาลา (‘Adud al-Dawla) ในปี 977 และได้รับการบูรณะโดยกษัตริย์ของอิหร่าน มาลิก-ชาห์ที่ 1 (Seljuk Malik Shah I) และอิสมาอิลที่ 1 (Safavid Shah Ismail I) ชาวมุสลิมนิกายชีอะห์ถือว่ามัสยิดแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยผู้นำสารของพระอัลเลาะห์ อะลี อิบน์ อะบี ฏอลิบ ซึ่งเป็นลูกเขยของศาสดามุฮัมมัด ได้ถูกฝังอยู่ที่นี่

6.        มหามัสยิดแห่งเมืองซามาร์รา (Great Mosque of Samarra)

มหามัสยิดแห่งเมืองซามาร์ราเคยเป็นมัสยิดใหญ่ที่สุดในโลก มัสยิดแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ควรไปเยี่ยมชมเนื่องจากสิ่งก่อสร้างนี้เป็นดังงานศิลปะชั้นเอก องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนมหามัสยิดแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งมรดกโลกในชื่อ นครโบราณคดีซามาร์รา (Samarra Archaeological City) ในปี 2007

7.        ฮาตรา (Hatra)

เมืองโบราณฮาตราซึ่งตั้งอยู่ใน อัล-จาซีร่า (Al-Jazira) แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกเมื่อปี 1985 แต่เมื่อปี 2015 เมืองนี้ได้ถูกกลุ่มรัฐอิสลามอิรักและลิแวนต์ทำลาย เนื่องจากเชื่อว่าสิ่งก่อสร้างในเมืองนี้ไม่ใช่สิ่งก่อสร้างของศาสนาอิสลาม

8.        สวนสัตว์แบกแดด (Baghdad Zoo)

สวนสัตว์แบกแดดเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศ สวนสัตว์แห่งนี้เคยมีสัตว์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจนกระทั่งเกิดสงครามอิรักขึ้น ซึ่งทำให้เหลือสัตว์ที่อาศัยอยู่เพียง 5% เท่านั้น แต่ต่อมาสวนสัตว์นี้ก็ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่และปัจจุบันมีสัตว์อาศัยอยู่ 1,070 ตัว สำหรับสัตว์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในสวนสัตว์แห่งนี้ คือ เสือโคร่งเบงกอลชื่อ Hope และ Riley ซึ่งได้รับมาจากสหรัฐฯ

9.        อนุสรณ์สถานอัล-ชาฮีด (Al-Shaheed Monument)

อนุสรณ์สถานอัล-ชาฮีดในกรุงแบกแดด หรือในชื่อหนึ่งว่าอนุสรณ์สถานวีรชน (Martyr’s Memorial) แห่งนี้ สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารอิรักที่เสียชีวิตในสงครามอิรัก-อิหร่าน และในวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี ชาวอิรักจะรำลึกถึงสงครามครั้งนั้นโดยติดเครื่องหมายที่มีข้อความอัล-ชาฮีดและดอกไม้สีแดงอยู่ตรงกลาง

10.    ซิกกูรัตแห่งเออร์ (Ziggurat of Ur)

องค์กรยูเนสโกได้รวมซิกกูรัตแห่งเออร์ เป็นส่วนหนึ่งของอะห์วาร์แห่งอิรักตอนใต้ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก สถานที่นี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้คนเข้าเยี่ยมชมมากที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศ เชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ อูร์-นัมมู (Ur-Nammu) เมื่อ 4,000 ปีที่แล้ว ในดินแดเมโสโปเตเมีย(Mesopotamia)

11.    พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอิรัก (National Museum of Iraq)

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอิรักเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในอิรัก เนื่องจากเป็นสถานที่รวบรวมโบราณวัตถุที่สำคัญตั้งแต่อารยธรรมเมโสโปเตเมีย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เพิ่งเปิดตัวเมื่อปี 2015 พร้อมกับโบราณวัตถุกว่า 6,000 ชิ้น จากทั้งหมด 15,000 ชิ้น ซึ่งบางส่วนได้ถูกขโมยไปในช่วงสงครามอิรักหลายครั้ง

Reated post:

reated-img
เที่ยวโพรวองซ์ ทุ่งลาเวนเดอร์ ฝรั่งเศส
reated-img
เที่ยวอิสราเอล สถานที่ห้ามพลาด
reated-img
อุซเบกิสถาน นครมรดกโลกแห่งวัฒนธรรม EP.2 ยื่นวีซ่าอุซเบง่ายๆ ผ่านฉลุย พร้อมตะลุยไปเที่ยว

About Author

client-photo-1
gtt-admin