วันเดินทาง
1 – 5 , 22 – 26 พฤกษภาคม 2564 3 – 1 มิถุนายน 2564 24 - 28 กรกฏาคม 2564
สายการบิน


อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ 5 วัน 4 คืน

หนองบัวแดงโบราณคดีบ้านเชียงคำชะโนดวังนาคินทร์อุดรธานีวัดป่าภูก้อน 

ชมทะเลหมอกภูห้วยอีสันวัดพระธาตุโพธิ์ชัยศาลาแก้วกู่พระธาตุบังพวน – 

พระธาตุบังพวน วัดอาฮงศิลาวาส หินสามวาฬภูทอก ถ้ำนาคาบึงโขงหลง

Day 1 :

ดอนเมือง – อุดรฯ-หนองบัวแดง – โบราณคดีบ้านเชียง – คำชะโนด วังนาคินทร์

• 05.40 น.        พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินAir Asia เช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ

• 06.45 น.        เหินฟ้าสู่สนามบินอุดรฯ ด้วยเที่ยวบินFD 3348  (เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมง10นาที)

• 07.50 น.        เดินทางถึงสนามบินอุดรฯ

จากนั้นนำท่านสู่ หนองบัวแดง อำเภอกุมภวาปี โดยดอกบัวจะออกดอกมีปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์และค่อยๆลดปริมาณลงในเดือนมีนาคมดอกบัวจะบานในช่วงเช้าตรู่ (การชมดอกบัวขึ้นอยู่กับฤดูกาล)

จากนั้นเดินทางไปชมแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่ง ของไทย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 400 ไร่

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านเด๋กุ้งเผา บ้างดุง

• 13.30 น.       จากนั้นเดินทางไป คำชะโนดวังนาคินทร์ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลับของพญานาค เป็นที่เคารพยำเกรงและศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน คำชะโนดมีลักษณะเป็นเกาะลอยน้ำที่เต็มไปด้วยต้นชะโนด ป่าคำชะโนดเป็นสถานที่ปรากฏในตำนานพื้นบ้าน เชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาคปู่ศรีสุทโธ ย่าศรีประทุมมาเวลาสมควรเดินทางกลับตัวเมืองอุดร

เย็น                     รับประทานอาหารเย็น ณ ชบาบาร์น

เข้าสู่ที่พัก Centara Hotel หรือเทียบเท่า

Day 2 :

อุดรธานี – วัดป่าภูก้อน- อำเภอสังคม

• 07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

• 08.30 น.        เดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสมท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานี

• 12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร สถานีปลายนา

• 13:30 น.         เดินทางสู่ ถ้ำดินเพียง สถานที่ที่มีเรื่องเล่าและตำนานเกี่ยวกับเรื่องพญานาค  ภายในถ้ำมีน้ำชื้นอยู่ตลอดเวลาและมีลักษณะเป็นโพรงลอดผ่านเข้าไปได้อีกทั้งยังมีจุดที่เชื่อมต่อกับลำน้ำโขง ชาวบ้านเชื่อว่าถ้ำแห่งนี้เคยเป็นสายทางที่พญานาคใช้เดินทางไปสู่เมืองบาดาล ถ้ำแห่งนี้ถูกค้นพบโดยบังเอิญเมื่อปี พ.ศ. 2530 จากชาวบ้าน ลุงคำสิงห์ เกศศิริ เจ้าของพื้นที่ซึ่งต่อมาได้มอบที่ดินสร้างวัดจนกลายเป็นวัดถ้ำศรีมงคลและพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อเรื่องความน่าอัศจรรย์ของธรรมชาติ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงวัดแห่งนี้ไม่ได้เป็นแค่สถานที่ปฏิบัติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงดงามตามธรรมชาติมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความงามอย่างไม่ขาดสาย ภายในวัดมองเห็นวิวของแม่น้ำโขงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งโดยมี Skywalk ริมหน้าผาเป็นทางเดินกระจกใสรูปวงกลมสำหรับชมวิว

                       นำท่านเดินทางสู่ ภูห้วยอีสัน

เย็น               รับประทานอาหารเย็น ณร้านอาหารครัวเจ้นงค์ริมโขง

                      เข้าสู่ที่พัก Wixky Hotel หรือเทียบเท่า

Day 3 :

ชมทะเลหมอกภูห้วยอีสัน – ศาลาแก้วกู่ – วัดพระธาตุโพธิ์ชัย – ตลาดท่าสะเด็ด

• 06.00 น.        เช้าตรู่ นำท่านเดินทางไปชมธรรมชาติทะเลหมอกที่ ภูห้วยอีสัน อยู่ในตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกได้แบบกว้างไกล

• 07.30 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

• 07.00 น.        เดินทางสู่ชมทะเลหมอกที่ ภูห้วยอีสัน อยู่ในตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกได้แบบกว้างไกลช่วงเวลาที่เหมาะสมคือช่วงฤดูหนาวตั้งแต่ เวลาตีห้าถึงแปดโมงเช้า

จากนั้นนำท่านสู่ วัดอรัญญบรรพต พระสุธรรมเจดีย์ อยู่ริมถนนสายศรเชียงใหม่ – สังคมตำบลบ้านหม้อเป็นทั้งพิพิธภัณฑ์และเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุก่อสร้างโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพื่อถวายหลวงปู่เหรียญวรลาโภเกจิอาจารย์ที่มทีชื่อเสียง

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวจันทร์เจ้าหนองคาย

จากนั้นนำท่านชม ศาลาแก้วกู่วัดโพธิ์ชัย หรือเรียกกันว่า วัดแขก เป็นสถานที่ซึ่งคล้ายพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่แสดงรูปปั้นต่างๆ มากมายตามคติความเชื่อในพระพุทธศาสนา เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2521 โดย “หลวงปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์” เป็นสถานที่ที่มีเทวรูป พระพุทธรูปในปางขนาดต่างๆ จากแดนสวรรค์และนรก ตามความเชื่อว่าหลักคำสอนทุกศาสนาสามารถนำมาผสมผสานกันได้ งานปั้นอันใหญ่โตอลังการนี้ ส่วนใหญ่แล้วเทวาลัยต่างๆ จะมีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน รวมถึงเรื่องราวต่างๆ ตามตำนานความเชื่อใน พราหมณ์ ฮินดู และคริสต์ แต่ก็มีงานประติมากรรมบางส่วนซึ่งได้จำลองเอาเหตุการณ์จากวรรณคดีสุภาษิตโบราณ หรือนิทานพื้นบ้าน นำมาจัดแสดงไว้เช่นกัน โดยที่บริเวณฐานของเทวาลัยเหล่านี้จะมีคำอธิบายเป็น “ภาษาไทยอีสาน” และ “ภาษาไทยภาคกลาง” บอกเล่าถึงเรื่องราวซึ่งเกี่ยวข้องกับชิ้นงานนั้นๆ สลักเอาไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้อ่านได้ศึกษาทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน หลายคนที่มาเที่ยวชมที่นี่บอกว่า เหมือนได้เที่ยวชมภาพจำลองนรกสวรรค์ รวมหลายศาสนา ซึ่งการได้อ่านพุทธประวัติและเรื่องราวต่างๆ ผ่านภาพปั้นเหล่านี้ ช่วยเตือนใจให้เกรงกลัวในบาปกรรม ปัจจุบันอยู่ในความดูและของพุทธมามกะสมาคมจังหวัดหนองคายและ ชมทิวทัศน์ริมน้ำโขง แวะช็อปปิ้งตลาดท่าสะเด็จ

จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดนัดคนเดิน หนองคาย

เย็น                   รับประทานอาหารเย็น ณ ครัวบุญชู หนองคาย

เข้าสู่ที่พัก โรงแรมพันล้านบูติค รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

Day 4 :

หนองคาย –พระธาตุบังพวน – วัดอาฮงศิลาวาส – หินสามวาฬ – ภูทอก

• 07.00            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

• 08.00            ออกเดินทางสู่ พระธาตุบังพวน เมื่อมาเที่ยวหนองคาย ต้องมากราบสักการะองค์พระธาตุบังพวนอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่บรรจุพระบรมสารีริธาตะ และ กราบไหว้องค์พญานาคมุจลินท์ ในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเชื่อว่าหากขอพรใดๆก็จะประสบผลสำเร็จตามที่ขอซึ่งเชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตย์ของพญานาคมุจลินท์

จากนั้นเดินทางไป วัดอาฮงศิลาวาส และเดินทางไปแก่งอาฮงแก่งหินกลางลำน้ำโขงบริเวณหน้าวัดอาฮงศิลาวาสบ้านอาฮงตำบลหอคำถือว่าเป็นจุดที่แม่น้ำโขงมีความลึกที่สุดกระแสน้ำบริเวณแก่งอาฮงจะไหลเชี่ยวมากในฤดูน้ำหลากและมีกระแสน้ำไหลวนเป็นรูปกรวยขนาดใหญ่ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็น “สะดือแม่น้ำโขง” แม่น้ำโขงบริเวณแก่งอาฮงมีความกว้างประมาณ300เมตร ในฤดูน้ำลดและมีความกว้างราว 400 เมตร ในฤดูน้ำหลาก ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวเคียงภู

นำท่านเดินทางสู่ หินสามวาฬภูสิงห์ จุดชมวิวหินสามวาฬซึ่งมีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูงแยกเป็น 3 ก้อนเมื่อมองดูจากมุมสูงในระยะไกลหินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ ที่ประกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬและลูกวาฬ ซึ่งเรียกตามขนาดหินแต่ละก้อน (หากอากาศดีท่านอาจจะได้สัมผัสทะเลหมอกอันงดงามอีกด้วย) ให้ท่านได้อิสระถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ประตูภูสิงห์ ซึ่งเป็นอีกสถานที่ถ่ายรูปอันสวยงามบนบริเวณหินนี้หลังจากนั้นนำท่านชมหินหัวช้างหินรูปทรงแปลกประหลาดคล้ายหัวช้างจากนั้นแวะชมลานธรรมภูสิงห์ถ่ายรูปอันสวยงามโดยจะต้องมีการเปลี่ยนรถเป็นรถกระบะของชาวบ้านเพื่อขึ้นไปด้านบน

จากนั้นเดินทางสู่ ภูทอก ภูเขาหินทรายที่มี วัดเจติยาคีรีวิหาร ตั้งอยู่เชิงเขา จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอก ใช้เพียงแรงงานคนสร้างบันได เวียนไปมา รอบภูทอกแบบ 360 ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชั้น ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปีเต็มจากชั้น 1-7 จะมีบันไดไม้ให้เดินแบบตรงทอดยาวจนถึงจุดสูงสุดของยอดภูทอก และตั้งแต่ชั้นที่ 3 เป็นต้นไปนักท่องเที่ยวสามารถเดินชม แบบสะพานเวียนรอบเขาซึ่งจะ ได้เห็นมุมมองที่แตกต่างไปเรื่อย ๆ

เย็น                     รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านแหนมเนืองคุณอ้อ

เข้าสู่ที่พัก โรงแรมเดอะวัน หรือเทียบเท่า

Day 5 :

ถ้ำนาคา- บึงโขงหลง – สนามบินสกลนคร – ดอนเมือง

• 06.00           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

• 07.00            เดินทางสู่ ถ้ำนาคา ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา จ.บึงกาฬ พิสูจน์กำลังกายกำลังใจด้วยการเดินทาง ใช้เวลาประมาณ 1-1.30 ชั่วโมง ขึ้นบันไดสูงชันที่ทางอุทยานฯ จัดสร้างขึ้นไปกว่า 1,400 ขั้น เที่ยวชม “ถ้ำนาคา” หรือ “ถ้ำพญานาค” หินและผนังถ้ำดูคล้ายพญานาค ที่มีรูปทรงคล้ายพญานาคหรืองูขนาดใหญ่นอนขดตัว โดยมีส่วนสำคัญ ๆ ทั้งส่วนหัว ลำตัว และเกล็ดพญานาค (ตามจินตนาการและความเชื่อ) (จำกัดจำนวนคนและดูความปลอดภัยเป็นหลัก)

เที่ยง                   รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นนำชม บึงโขงหลง ตั้งอยู่ที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดบึงกาฬมีลักษณะเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว ทั้งห่านป่า นกเป็ดน้ำ นกยาง นกกระเต็น จุดท่องเที่ยวเด่น คือ สวนสาธารณะบึงโขงหลง แหล่งพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ที่งดงาม ที่มีหอชมนก และระเบียงชมวิว

• 17.00            เดินทางสู่สนามบินสกลนคร

ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง

เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

วันเดินทาง
1 – 5 , 22 – 26 พฤกษภาคม 2564 3 – 1 มิถุนายน 2564 24 - 28 กรกฏาคม 2564
สายการบิน

สายการบิน Air Asia /  Nokair  ออกจากสนามบินดอนเมือง

 

ไฟล์ท

เส้นทาง

เวลาบิน

ขาไป

FD3348

BKK –   UTH

06.45  –  07.50 น.

ขากลับ

DD369

SNO – BKK

18.55 – 20.05 น.

ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระได้คนละ 20 กิโลกรัม และสามารถถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม

 

วันเดินทาง

ราคา

พักเดี่ยวเพิ่ม

 

1 – 5 , 22 – 26 พฤกษภาคม 2564

3 – 1 มิถุนายน 2564

24 – 28 กรกฏาคม 2564

18,900.-

3,000.-

                                       เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น จึงไม่มีราคาสำหรับเด็ก

ข้อแนะนำบางประการและต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบก่อนการเดินทาง

กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด สำหรับท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม)

กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry (น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม)     

เนื่องจากการทำรายการทัวร์ล่วงหน้า อาจมีการเพิ่ม / ลด รายการเดินทาง หรือ เมนูอาหาร โปรดตรวจสอบโปรแกรมการเดินทางที่แน่นอนอีกครั้ง ก่อนทำการจองและมัดจำ ซึ่งถือเป็นการรับทราบรายการทัวร์ตามที่ต้องการแล้ว และหากมีผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกการเดินทางก็ได้ แต่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวมถึง

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน Air Asia , Nok Air

(น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 15 กิโลกรัม/ท่าน)

ค่าภาษีสนามบินของรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)

ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ

ไกด์อำนวยความสะดวกตลอดทริปตั้งแต่สนามบินจังหวัดอุดรธานีจนถึงสนามบินจังหวัดสกลนคร

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ

ค่าทิปไกด์  300 บาท/ท่าน         ค่าทิปคนขับรถ     200 บาท/ท่าน

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ

ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ  มังสวิรัติ  และหรืออาหารมุสลิม

*** เมื่อท่านชำระมัดจำแล้ว ไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้ทุกกรณี ***

เงื่อนไขการจอง

ชำระเงินมัดจำท่านละ 5,000.- บาท และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 20 วัน ก่อนการเดินทาง

( การชำระเงินมัดจำไม่ครบ หรือไม่ได้ชำระ จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจอง )

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

  • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระเข้ามา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ( ถ้ามี )
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  • กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

( ถ้ามี )  เช่น ค่ามัดจำตั๋วสายการบิน  ค่ามัดจำโรงแรม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

 

หมายเหตุ

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
  • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
  • การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน
  • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำมั่นสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น แทนบริษัทฯ นอกจากจะมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของทางบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
  • ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับอัตราค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
วันเดินทาง
1 – 5 , 22 – 26 พฤกษภาคม 2564 3 – 1 มิถุนายน 2564 24 - 28 กรกฏาคม 2564
สายการบิน