วันเดินทาง
30 - 1พฤศจิกายน 2563
สายการบิน


สืบสานประเพณีโบราณเผาเทียน เล่นไฟ สุโขทัย 3 วัน

เดินทางสะดวกสบายไปกับทัวร์กรุ๊ปเล็ก 6-8 ท่าน ด้วยรถตู้ V I P

ให้ท่านตื่นตา ตื่นใจกับแสงสีเสียงภายในงาน พร้อมชมวัฒนธรรมโบราณ ของเมืองสุโขทัยโบราณ

Day 1 : Departure

กรุงเทพ-วัดศรีอุทุมพร-บ่อน้ำพุพระร่วง-อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

• 07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับ ตรวจเอกสาร และสัมภาระ

• 08.00 น. ออกเดินทางสู่ จ. นครสวรรค์

• 11.30 น. นำท่านเข้าชมความสวยงามของวัดที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดใน จ. นครสวรรค์ ที่ วัดศรีอุทุมพร

วัดศรีอุทุมพร หรือที่เรียกว่า วัดวังเดื่อ หรือ วัดหลวงพ่อจ้อย นี่เองค่ะ อยู่ใน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ห่างจากตัวเมือง 25 กิโลเมตร โดยประมาณ เป็นวัดที่ชาวนครสวรรค์ให้ความเคารพศรัทธาเพราะเป็นวัดที่ หลวงพ่อจ้อย เกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองปากน้ำโพ เคยเป็นเจ้าอาวาสก่อนจะสังขารไป ท่านเป็นพระนักพัฒนา จนถูกเรียกกันว่า เทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพ

ปัจจุบันทางวัดได้เก็บสรีระสังขารของ หลวงพ่อจ้อย ไว้ในมณฑป สามารถมาสักการะกราบไหว้กันได้ค่ะ นอกจากนี้ วัดแห่งนี้ยังเป็นวัดที่มีความสวยงามอย่างโดดเด่นเลยค่ะ สิ่งก่อสร้างต่างๆ ทำจากปูนเปือยผสมเครื่องเบญจรงค์ และกระเบื้อง มีความงดงามมาก ที่สำคัญมีสีสวยงดงาม ทั้งมณฑป อุโบสถลอยฟ้าเสาร้อยต้น ศาลาทรงไทย

พื้นที่ของวัดนั้นเป็นที่ราบลุ่ม รอบๆ จะเป็นที่นาและมีหมู่บ้านล้อมรอบ มีอุโบสถ ศาลาการเปรียญ และ กุฏิสงฆ์จำนวน 4 หลัง ต่อมา พระครูจ้อย ได้ซื้อที่ดินเพิ่ม เมื่อประมาณปี พ.ศ.2539 เลยได้มีการสร้างอาคารต่างๆ ขึ้นอีกมากมาย จากทางเข้า จะมี มณฑปสีแดงเข้ม และเจดีย์สีขาว ที่จะตั้งอยู่ขนาบข้าง มีซุ้มประตู และบันไดนาค มีลวดลายของปูนปั้นและการแกะสลัก ที่มีความสวยงาม ไม่ว่าจะ ปูนปั้นพญานาค ช้างสามเศียร องค์เทพสีขาวที่ยืนเฝ้าระหว่างบันไดทางเดิน หรือจะ พญายักษ์ ที่อยู่ระหว่างประตูทางเข้าก็สวยงดงามนอกจากนั้น ภายในวัดยังมี สถาปัตยกรรมที่งดงามอีกมากมาย ทั้ง โบสถ์ลอยฟ้า เสาร้อยต้น สิ่งก่อสร้างแต่ละอันก็จะมีความงดงามและความอ่อนช้อยตกแต่งด้วยเครื่องชามเบญจรงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ช้อนเงินช้อนทอง หลากสีสัน และที่สำคัญยังแฝงไว้ด้วยปริศนาธรรมต่างๆ ด้วย

•12.00 น. นำทุกท่านรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

•15.00 น. นำทุกท่านเข้าชมและผ่อนคลายอิริยาบถ ที่ บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง จ.กำแพงเพชร

บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองกำแพงเพชร ห่างจากตัวเมืองห่างจากตัวเมืองกำแพงเพชรประมาณ  22  กิโลเมตร    ปัจจุบันบ่อน้ำพุร้อนพระร่วงมีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบอย่างสวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและสำหรับพักผ่อน เปิดให้บริการอาบน้ำแร่ แช่ฝ่าเท้า โดยลักษณะทั่วไปเป็นน้ำพุร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดินจำนวน 5 จุดมีความร้อนประมาณ 40 – 65 องศาเซลเซียสปราศจากสารปนเปื้อนหรือเชื้อโรคอันตรายเกินมาตรฐาน จากการตรวจสอบของกระทรวงสาธารณสุข

•17.00 น. จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก เลอ ชาร์ม สุโขทัย รีสอร์ท หรือ เทียบเท่า อิสระให้ท่านผักผ่อนตามอัธยาศัยและเตรียมตัวเที่ยวงานลอยกระทง

•18.00 น. นำท่านเข้ารับประทานอาหารเย็น ณ ร้านภัตตาคาร

•19.00 น. นำทุกท่านเที่ยวงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

(หมายเหตุ : การแสดง และโชว์ภายในงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับทางจังหวัดผู้จัดงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง )

จนกระทั่งสมควรแก่เวลานำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 2

สุโขทัย-บ้านทองสมสมัย-อุทยานศรีสัชนาลัย-วัดช้างล้อม-วัดนางพญา-วัดมหาธาตุ-วัดศรีชุม-ทุ่งดอกดาวเรือง-อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

•07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

•08.00 น. คณะพร้อมกันทีหน้าโรงแรมพร้อมออกเดินทางสู่ อ.ศรีสัชนาลัย

•09.00 น. นำทุกท่านชมต้นกำเนิดความสวยงามของทองสุโขทัย ที่ บ้านทองสมสมัย

ศรีสัชนาลัยดินแดนแห่งอารยธรรมสุโขทัยที่ยิ่งใหญ่ในอดีตจวบจนปัจุบันจากสองมือลูกหลานบ้านทองสมสมัยได้สืบทอดมรดกอันล้ำค่าในการสร้างสรรค์เครื่องประดับบนเนื้อทองที่ได้มาตราฐาน 99.99%จนได้รับความไว้วางใจ เป็นผู้นำ ต้นแบบและตำนานของทองสุโขทัย เนรมิตคุณค่า สร้างสรรค์ความงามอันวิจิตร ของงานศิลปะแห่งเครื่องประดับทองให้อยู่เคียงกายคุณ ในทุกเวลาและทุกโอกาส สัมผัสศิลปะแห่งทองสุโขทัยได้ที่  บ้านทองสมสมัย

•10.40 น. นำท่านเข้าชมความสวยงามของประวัติศาสตร์ ที่ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ภายในอุทยานจระประกอบไปด้วยโบราณสถาน สำคัญ หลายแห่ง เช่น วัดช้างล้อม วัดนางพญา เป็นต้น

อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย เดิมชื่อ ป่าคา หมายถึงป่าคาหลวง หรือสันกลางแม่วังช้าง ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อรักษาสภาพป่าที่เป็นต้นน้ำลำธาร และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ อุทยานฯ มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าคาขนาดใหญ่ เป็นต้นน้ำของแม่น้ำท่าแพ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะสัณฐานเป็นเทือกเขา ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดงดิบเขา สัตว์ป่าที่พบได้แก่ กระแต เสือไฟ อีเห็นข้างลาย เลียงผา เต่าปูลู เป็นต้น

วัดช้างล้อม

วัดช้างล้อม เป็นโบราณสถานที่สำคัญที่มี เจดีย์ประธานทรงลังกาตั้งอยู่ภายในกำแพงแก้วสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยมีซุ้มประตูทั้ง 56 ทิศ ประตูด้านหน้าและประตูด้านหลังเป็นทางเข้าออกก่อเป็นกำแพงศิลาแลงหนามีการเล่นระดับที่ซุ้มประตูอย่างสวยงาม สำหรับประตูด้านข้างก่อเรียงอิฐศิลาแลงปิดไว้เป็นประตูตัน เจดีย์ประธานทรงลังกาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกันหลายชั้น มีทางเดินเป็นบันไดขึ้นไปยังชั้นบน โดยรอบเจดีย์มีช้างปูนปั้นเต็มตัวประดับโดยรอบฐานทั้ง 4 ด้าน ด้านละ 9 เชือก (ยกเว้นด้านหนึ่งซึ่งเป็นบันไดทางขึ้นมีเพียง 8 เชือก) และที่มุมมีช้างขนาดใหญ่ประดับอีก 4 เชือก รวมเป็น 39 เชือก ช้างเชือกใหญ่ที่อยู่มุมเจดีย์เป็นช้างทรงเครื่องมีลวดลายปูนปั้นประดับที่คอ และข้อเท้าสวยงามกว่าช้างที่ฐานสี่เหลี่ยม ระหว่างช้างปูนปั้นที่ฐานนั้นจะมีเสาประทีปศิลาแลงสลับเป็นระยะ ด้านหน้าช้างแต่ละเชือกจะมีพุ่มดอกบัวตูมปูนปั้นวางตั้งอยู่ ปัจจุบันช้างปูนปั้นได้ผุผังไปเป็นส่วนใหญ่ เหลือที่เห็นเป็นรูปหัวช้างอยู่จำนวนไม่กี่เชือก แต่ยังคงแสดงออกถึงความงดงามของประติมากรรมสมัยสุโขทัยอย่างเต็มที่ ช้างปูนปั้นที่วัดช้างล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยมีลักษณะเด่นกว่าช้างปูนปั้นที่วัดอื่นๆ คือ ยืนเต็มตัวแยกออกจากผนัง มีขนาดสูงใหญ่เทียบเท่าหรือใหญ่กว่าช้างจริง เบื้องเจดีย์ประธานมีบันได2 ชั้นขึ้นสู่ลานหน้าเจดีย์ เหนือฐานประทักษิณมีซุ้มพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย 20 ซุ้ม โดยส่วนใหญ่ได้ผุผังไปเกือบหมด ยังเหลือที่สมบูรณ์เพียงไม่กี่องค์ เหนือบริเวณองค์ระฆังขึ้นไปเป็นบัลลังก์ก้านฉัตรประดับด้วยพระรูปพระสาวกปางลีลาปูนปั้นแบบนูนต่ำจำนวน 17 องค์

วัดนางพญา

วัดนางพญา เป็นโบราณสถานที่อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อยู่ติดกำแพงเมืองด้านตะวันออก ในแนวเดียวกันกับวัดสวนแก้วอุทยานใหญ่ วัดเจดีย์เจ็ดแถว เป็นวัดที่มีลวดลายปูนปั้นงดงามมาก ปรากฏอยู่บนผนังวิหารด้านตะวันตกเฉียงเหนือภายในวิหาร ดนางพญาตั้งอยู่แนวเดียวกันกับวัดสวนแก้วอุทยานใหญ่เป็นวัดที่มีลวดลายปูนปั้นงดงามมากปรากฏอยู่บนซากผนังวิหารด้านตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นวิหารขนาดเจ็ดห้องภายในวิหารตามเสาทุกด้านมีเทพนม และลวดลายต่างๆ ทำด้วยสังคโลกไม่เคลือบเจดีย์ประธานของวัดเป็นเจดีย์ทรงกลมตั้งอยู่บนฐานประทักษิณซุ้ม

•12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

•14.30 น. นำท่านเข้าชมโบราณสถานในยุคสุโขทัยที่ วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย ตั้งอยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย ภายในวัดมีพื้นที่กว้างขวาง ทางด้านหน้าของวัดท่านสามารถเห็นพระประธานและเจดีย์ประธานของวัดได้อย่างชัดเจน สะท้อนถึงความรุ่งเรืองแห่งอาณาจักรสุโขทัยในอดีต เมื่อเดินเข้ามาทางด้านในของวัด ท่านจะผ่านเสาต้นใหญ่ที่เรียงตัวกันอยู่สองข้างของท่าน เสาเหล่านี้คือเสาของวิหารสูงที่หลงเหลืออยู่ หากจินตนาการตามขนาดของเสาแล้วพระวิหารคงจะมีขนาดที่ใหญ่พอสมควร เมื่อถัดจากพระวิหารไป ท่านจะเห็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ด้านหลังเป็นพระวิหารหลวงสถานที่ที่เคยประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พระนามว่า พระศรีศากยมุนี ด้านหลังพระวิหาร ท่านจะเห็นเจดีย์ประธานของวัดซึ่งเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ซึ่งเป็นทรงเจดีย์ที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมสมัยสุโขทัยเป็นศิลปกรรมแบบไทยแท้ ไม่เหมือนเจดีย์อื่นใดที่ทุกท่านเคยเห็นมาเนื่องจากไม่ได้รับอิทธิพลจากศิลปกรรมอื่นมาแต่อย่างใด และเชื่อกันว่าด้านในเจดีย์ประธานเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ถัดออกไปเป็นพระวิหารขนาดเล็กประดิษฐานพุทธะรูปประทับยืน ความสูง 18 ศอก พระนามว่า “พระอัฏฐารส” พระพุทธรูปที่สะท้อนถึงความสามารถและภูมิปัญญาของชาวสุโขทัยที่จินตนาการและสร้างพระพุทธรูปขนาดสูงใหญ่แบบนี้ได้ นอกจากนี้บริเวณวัดยังมีบ่อน้ำขนาดใหญ่ อยู่หลายบ่อซึ่งในอดีตเป็นที่กักเก็บน้ำเพื่อเอาไว้ใช้ภายในอาณาจักรสะท้อนเห็นพระวิหารหลวงพระพุทธรูปและเจดีย์ประธานของวัดผ่านผืนน้ำให้ความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่ง

•15.20 น. นำทุกท่านเข้าชมตำนานพระพุทธรูปพูดได้ ณ วัดศรีชุม

วัดศรีชุม เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตั้งอยู่ห่างจากวัดพระพายหลวงไปทางทิศตะวันตกประมาณ 800 เมตร อยู่นอกกำแพงเมืองเก่าสุโขทัยทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ คำว่า “ศรี” มาจากคำพื้นเมืองของไทยคำว่า “สะหลี” หมายถึง “ต้นโพธิ์” เมื่อมารวมกันเป็น “ศรีชุม” จึงหมายถึง “ดงต้นโพธิ์” นั่นเอง
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของวัดแห่งนี้ก็คือวิหารเก่าแก่ โอบล้อมไปด้วยต้นไม้สีเขียวขจี เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายมณฑป ไม่มีหลังคา เพราะพังทลายลงมาหมด มีการสันนิษฐานว่าหลังคานั้นมีลักษณะเป็นรูปโค้งคล้ายโดม เมื่อไม่มีหลังคาจึงเหลือแค่เพียงผนังสี่ด้าน มีการก่ออิฐถือปูนอย่างแข็งแรงมั่นคง ไม่มีหน้าต่าง

ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐาน “พระอจนะ” พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หน้าตักกว้างมากถึง 11.3 เมตร พระชงฆ์ติดข้างผนังสองข้างของมณฑป องค์ที่เห็นในปัจจุบันมีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ราว พ.ศ. 2496-2499

ดูจากลักษณะภายนอกคล้ายกับว่าวัดศรีชุมนั้นเป็นเพียงวัดเก่าแก่ธรรมดา แต่อันที่จริงแล้วการก่อสร้างวิหารแห่งนี้ช่างแยบยลกว่าที่เราคิดไว้เยอะ ด้วยผนังด้านทิศใต้มีช่องให้เราเดินเข้าไปด้านใน หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “อุโมงค์วัดศรีชุม” ซึ่งจะมีบันไดแคบ ๆ ที่สามารถเดินขึ้นไปได้ถึงด้านข้างขององค์พระอจนะ เมื่อพูดออกมาดัง ๆ เสียงของเราจะดังก้องกังวานอยู่ในวิหาร คล้ายกับว่าเป็นเสียงที่มาจากพระพุทธรูป นี่จึงเป็นที่มาของตำนานที่เล่าขานกันมาว่าพระอจนะนั้นสามารถพูดได้ ในยามศึกสงครามพระพุทธรูปองค์นี้ก็จะปลุกปลอบใจทหารหาญให้มีกำลังใจ

•16.30 น. นำทุกท่านชม ทุ่งดอกดาวเรือง จ.สุโขทัย

ทุ่งดอกดาวเรือง บ้านปากแคว เป็นพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร บนพื้นที่กว้างไกลกว่า 100 ไร่ ริมถนนหมายเลข 1195 เส้นทางไปสนามบินสุโขทัย โดยชาวบ้านจะเริ่มปลูกกันในเดือนพฤศจิกายน และจะออกดอกสีเหลืองเต็มทุ่งประมาณเดือนมกราคม หลังจากนั้นชาวบ้านจะตัดดอกออกขายยาวไปถึงเดือนเมษายน เพื่อนำส่งปากคลองตลาด

•17.20 น. นำท่านเข้าที่พักทำธุระส่วนตัวเตรียมพร้อมไปงานลอยกระทง

•18.45 น. นำทุกท่านเที่ยวงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

(หมายเหตุ : การแสดง และโชว์ภายในงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับทางจังหวัดผู้จัดงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง )

ค่ำ       จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก เลอ ชาร์ม สุโขทัย รีสอร์ท หรือ เทียบเท่า

Day 3

•08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

•09.00 น. คณะพร้อมกันที่หน้าโรงแรมพร้อมออกเดินทาง

•09.20 น. นำทุกท่านชมเกาะรูปหัวใจ ที่ ทุ่งทะเลหลวง

แผ่นดินรูปหัวใจ” เกิดจากแนวคิดของ ฯพณฯ สมศักดิ์ เทพสุทิน ที่ต้องการให้แผ่นดินนี้เป็นศูนย์รวมแห่งความรักใคร่ปรองดองของชาวเมืองสุโขทัย และเชื่อมโยงความรักผูกพันกับบรรพบุรุษสมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน จึงเลือกสัญลักษณ์แห่งความรักคือ “รูปหัวใจ” ส่วนคำว่าแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ นั้น ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ ได้ดำเนินการจัดทำบุญพิธี เก็บและกลั่นดินจากทุกครอบครัวในแต่ละหมู่บ้านจำนวน 843 หมู่บ้าน ทำให้เป็นดินบริสุทธิ์ ด้วยการตั้งปณิธานร่วมแรงร่วมใจร่วมศรัทธากับชาวสุโขทัยว่าเราจะร่วมสร้างแผ่นดินนี้ให้รุ่งเรือง เป็นมิ่งขวัญของชาวสุโขทัย นำดินไปวางรองรับพระพุทธรัตนสิริสุโขทัย ณ มณฑปเกาะกลางแผ่นดินรูปหัวใจทุ่งทะเลหลวง เมื่อ วันที่ 17 มกราคม 2553 ด้วยงานบุญยิ่งใหญ่ที่ได้รวมพลังธรรมพลังศรัทธาของพี่น้องชาวสุโขทัยทุกครอบครัว จึงเรียกแผ่นดินนี้ว่า “แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์” และรูปหัวใจยังสะท้อนถึงความรักใคร่สามัคคีของคนสุโขทัย ที่ช่วยกันรักษาสถานที่สำคัญแห่งนี้ไว้ให้คนทั่วโลกได้จดจำ

•11.20 น. นำท่านสักการะพระพุทธชินราช ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวพิษณุโลก และขึ่นชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยที่สุด ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ หรือ วัดพระศรี พระประธานองค์ใหญ่ที่ประดิษฐาน ในวิหารคือ “พระพุทธชินราช” ชาวเมืองพิษณุโลกก็นิยมเรียกกันว่า “หลวงพ่อใหญ่” ตามไปด้วย วัดใหญ่นับเป็นพระอารามหลวงที่สำคัญของจังหวัด เพราะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวเมืองและชาวไทยทั้งประเทศ ตั้งอยู่ที่ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองเมื่อ พ.ศ. 1900

พระพุทธชินราช                  

เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ขนาดหน้าตักกว้าง 5 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว และสูง 7 ศอก ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศ เส้นรอบนอกพระวรกายอ่อนช้อย พระขนงโก่ง พระเกตุมาลาเป็นเปลวเพลิง พระหัตถ์มีปลายนิ้วทั้งสี่เสมอกัน

ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษเรียกว่า ทีฒงฺคุลี ซุ้มเรือนแก้วทำด้วยไม้แกะสลักสร้างในสมัยอยุธยา แกะสลักเป็นรูปมกร (ลำตัวคล้ายมังกร มีงวงคล้ายช้าง) อยู่ตรงปลายซุ้ม และตัวเหรา (คล้ายจระเข้) อยู่ตรงกลาง และมีเทพ อสุราคอยปกป้ององค์พระอยู่ 2 องค์ พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท) แห่งกรุงสุโขทัย โปรดให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดา

•12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ออกเดินทางกลับโดยระหว่างทางแวะซื้อของฝากที่ จ. นครสวรรค์

•15.00 น. แวะซื้อของฝากที่ร้านโมจิแม่กุหลาบ จ.นครสวรรค์ และผ่อนคลายอริยาบถ

•18.30 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิ พร้อมความประทับใจ

 

***รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษํทฯ จะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก***

วันเดินทาง
30 - 1พฤศจิกายน 2563
สายการบิน

อัตราค่าบริการ สำหรับ 6 – 8 ท่าน (ใช้รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง สำหรับเดินทางตามที่ระบุในโปรแกรม)

อัตราค่าบริการราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน9,500.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน9,500.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)8,500.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)7,500.-
พักเดี่ยวเพิ่ม3,000.-

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

การจองทัวร์  
Ø หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 5,000 บาท/ท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)

Ø กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
ค่าทัวร์รวม :
ü ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)

ü ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม และค่าน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน

ü ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง รถตู้วีไอพี 8 ที่นั่ง

ü ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม

ü ค่ามัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง

ü ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)

ค่าทัวร์ไม่รวม :
ý ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ ฯ ตลอดการเดินทาง

ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ý ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ý ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

ý ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ

การยกเลิก :
หากมีการยกเลิกการจองทัวร์และจ่ายค่ามัดจำ บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
หมายเหตุ :
§  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 6 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 10 วัน ก่อนการ

§  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

§   บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

§   หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

§   การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

§   รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งกับสายการบินและโรงแรมที่พักอย่างไรก็ตามรายการนี้อาจมรการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

§   บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรรีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง

§  ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือเกิดจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม

โรงแรมและห้อง

§  ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้

การเดินทางเป็นครอบครัว

§  หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า

4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข

ที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

วันเดินทาง
30 - 1พฤศจิกายน 2563
สายการบิน