วันเดินทาง
06-15 กันยายน 2561
สายการบิน


โปรแกรมล่องเรืออลาสก้า

ระหว่างวันที่  06-15 ก.ย. 18

CELEBRITY SOLSTICE

 

1

Day 1: Departure

กรุงเทพฯ – ซีแอตเทิล
 • 13.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ทางเข้าที่ 8 แถว Q เคาน์เตอร์ สายการบินอีว่า แอร์ (EVA) เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านก่อนขึ้นเครื่อง
 • 16.25 น. ออกเดินทางสู่ ไทเป โดยสายการบินอีว่า แอร์ โดยเที่ยวบิน BR 068
 • 21.15 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 23.40 น. ออกเดินทางสู่ นครซีแอตเทิล (Seattle) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบินอีว่า แอร์ โดยเที่ยวบิน BR 026
 • 19.30 น. ถึงสนามบินนานาชาติทาโคม่า นครซีแอตเทิล(SEATTLE)  นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับสัมภาระเรียบร้อยค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักพักที่ โรงแรม SHERATON BELLEVUE หรือเทียบเท่า
2

Day 2

ซีแอตเทิล – เช็คอินขึ้นเรือ – ล่องเรือ สู่ บริเวณน่านน้ำอลาสก้า
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเที่ยวชม นครซีแอตเติล (Seattle) เป็นเมืองท่าชายฝั่งในรัฐวอชิงตัน, สหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแปซิกฟิคตะวันตกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลสาบวอชิงตัน อยู่ห่างจากชายแดนสหรัฐอเมริกา – แคนาดา 154 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองล้วนเต็มไปด้วยตึกระฟ้าและความโรแมนติก ของแสงสีในยามค่ำคืน แต่หลายๆคนที่เคยมาเยือนเมืองนี้กลับเรียกขานเมืองนี้ว่า มหานครแห่งสีเขียวขจี เนื่องจากเมืองเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว นอกจากนี้แล้วซีแอตเติล ยังได้รับการยกย่องจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งอเมริกา (ASTA) จากการจัดอันดับให้ซีแอตเติลเป็น 1 ใน 10สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย จากนั้นนำท่านเที่ยวชม  สเปซ นีดเดิล (Space Needle) สัญลักษณ์ของซีแอตเติล สิ่งก่อสร้างที่มีความสูงถึง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นีดเดิล สร้างขึ้น ปี ค.ศ. 1962 เมื่อครั้งที่ซีแอตเติลได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน World’s Fair ภายในสเปซ นีดเดิล จะประกอบไปด้วยร้านขายของกระจุกกระจิก ร้านอาหารลอยฟ้า (Sky City restaurant) ที่สามารถหมุนชมวิวสวยของเมือง จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ ย่านธุรกิจที่สำคัญของซีแอตเติล ชมอาคาร บ้านเรือน และตึกที่มีความสำคัญทางด้านสถาปัตยกรรมที่ถือว่ามีความงดงามที่สุดของเมือง
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
 • บ่าย ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือสำราญน้ำลึกขนาดใหญ่ ที่นครซีแอตเทิล เพื่อเตรียมตัวเช็คอินขึ้นเรือ CELEBRITY SOLSTICEจากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอิน และ ตรวจคนเข้าเมืองที่ท่าเรือ เพื่อขึ้นสู่เรือสำราญ อิสระให้ท่านเดินสำรวจที่ตั้งของห้องอาหาร และ ห้องบริการต่างๆของเรือสำราญ หลังจากนั้นเมื่อทางเรือได้มีการประกาศให้มีการซ้อมในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ลูกค้าทุกท่านต้องเข้าร่วมในการฝึกซ้อมครั้งนี้ โดยลูกค้าต้องใส่เสื้อชูชีพที่อยู่ในห้องพักของท่านแล้วไปที่จุดนัดพบตามหมายเลขที่มีระบุไว้ในห้องพัก*เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยสากล ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตาม*เชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วมพิธีนับถอยหลังเพื่อเริ่มต้นการเดินทางอลาสก้า
 • 17.00 น. เรือสำราญ Celebrity Solstice ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ ซีแอตเทิล มุ่งหน้าสู่เมืองเคทชิแกน (Ketchikan)  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายบนเรือสำราญ อาทิเช่น ออกกำลังกายในห้องฟิตส์เนส, ห้องอบไอน้ำ, ซาวน่าหน้า, สปา หรือ ท่านสามารถวิ่งออกกำลังกายโดยรอบตัวเรือบริเวณชั้นดาดฟ้าเรือ หรือเพลิดเพลินกับการแสดงโชว์และกิจกรรมต่างของเรือสำราญ ที่คัดสรรโชว์คุณภาพจากทั่วทุกมันโลกมาจัดแสดงให้บนเรือสำราญให้กับทางลูกค้า หรือ ท่านสามารถเลือกผ่อนคลายพักผ่อน ที่ห้องสมุดในมุมสงบ, คลายเครียดในห้องเล่นเกมส์ หรือ เลือกเสี่ยงโชคกับคาซิโนในเรือสำราญ ทั้งนี้บนเรือสำราญของ CELEBRITY SOLSTICE ยังมีบริการอาหารรสเลิศคอยเปิดบริการให้ท่านตลอดเวลา รวมถึงในส่วนของ ห้องดนตรี บาร์ คอกเทล เพื่อให้ท่านได้อิสระเลือกสรรตามอัธยาศัย***การแสดงโชว์ชุดพิเศษของทางเรือสำราญในทุกคืนจะไม่มีการแสดงโชว์ซ้ำ***
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)พักที่ เรือสำราญ Celebrity Solstice
3

Day 3

ล่องเรือ ณ บริเวณน่านน้ำสากล –กิจกรรมบนเรือ
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ* เริ่มเปิดบริการตั้งแต่ 05.00 น. – 23.00 น.* อิสระให้ท่านได้เลือกทำกิจกรรมตามอัธยาศัย
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ  กิจกรรมพิเศษ1. การแสดงโชว์ชุดพิเศษของทางเรือสำราญในทุกคืนจะไม่มีการแสดงโชว์ซ้ำกันดังนั้นท่านไม่สามารถหารอบการแสดงกลับมาดูโชว์นั้นได้อีก2. การจัดเลี้ยงพิเศษ WELCOME PARTY ลูกค้าจะต้องสวมใส่สูท หรือชุดราตรี เพื่อถ่ายรูปร่วมกับกัปตันเรือ และ ลูกเรือคนสำคัญ โดยจะมีการแนะนำตัวลูกเรือ หมายเหตุ : สุภาพบุรุษใส่ชุดสูท หรือ ทักซิโด้ สุภาพสตรีสวมใส่ชุดราตรี โปรดแต่งกายสุภาพ เพื่อเป็นเกียรติแก่กัปตันและลูกเรือ
 • ค่ำ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญพักที่ เรือสำราญ Celebrity Solstice
4

Day 4

เค็ทชิแกน – เทรซี่ อาร์ม ฟยอร์ด
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ* เริ่มเปิดบริการตั้งแต่ 05.00 น. – 23.00 น.*
 • 07.00 น. นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านโทเทม สัมผัสวัฒนธรรมที่อาศัยอยู่สมัยชาวพื้นเมืองอลาสก้าตะวันออกเฉียงใต้ เมืองเค็ทชิแกน (Ketchikan) เมืองนี้ตั้งอยู่เชิงเขาริมฝั่งแม่น้ำ เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บ้านดั้งเดิมของชนพื้นเมือง ที่สร้างสรรค์งานศิลปะ เสา โทเทม (Totem Poles) เอาไว้มากที่สุดในโลก ซึ่งเสาโทเทมแต่ละเสานั้นจะมีความหมายแฝงไว้ในลวดลายที่งดงาม ไม่ไกลจากท่าเรือ เป็นย่านไฟแดงที่โด่งดังในอดีต “ครีก สตีท (Creek Street)” เป็นที่ชุมนุมของเหล่านักแสวงโชค และนักเดินเรือในยุคที่มีการออกล่าขุดหาทอง เป็นย่านอาคารเก่า ทางเดินและบ้านเรือนสร้างอยู่เหนือลำธาร มีสถานที่ประวัติศาสตร์ “บ้านของดอลลี่” สถานที่หาความสำราญสำหรับสุภาพบุรุษในอดีต ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
 • บ่าย อิสระให้ท่าน เลือกซื้อของที่ระลึกรวมถึงสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย** ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ**หมายเหตุ: ควรกลับถึงเรือสำราญอย่างน้อย 1 ช.ม.ก่อนเวลาออกเดินทาง
 • 16.00 น. เรือสำราญออกเดินทางจาก เมืองเค็ทชิแกน สู่ เทรซี่ อาร์ม ฟยอร์ด
 • ค่ำ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญพักที่ เรือสำราญ Celebrity Solstice
5

Day 5

เทรซี่อาร์ม ฟยอร์ด (SAWYER GLACIER) – จูโน่
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ* เริ่มเปิดบริการตั้งแต่ 05.00 น. – 23.00 น.*06.00 น. เรือเดินทางถึงบริเวณแนวฟยอร์ด กลาเซียร์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) เรือจะจอดแวะบนพื้นผิวน้ำเพื่อให้ท่านได้ชื่นชมซึมซับบรรยากาศแนวเทือกเขาที่เป็น ฟยอร์ด และแนวกลาเซียร์โดยล้อมรอบ (ถ้าท่านโชคดีท่านอาจจะได้เห็นปลาวาฬออกมาเล่นน้ำบริเวณโดยรอบนั้น ซึ่งเป็นแนวฟยอร์ดน้ำแข็งที่อยู่ใกล้กับ Sawyer Glacier อิสระให้ท่านได้ บันทึกภาพความประทับใจบริเวณชั้นดาดฟ้าของตัวเรือ
 • 10.00 น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางจาก เทรซี่อาร์ม ฟยอร์ด สู่ เมืองจูโน่ เมืองหลวงของรัฐอลาสก้า
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
 • 13.30 น. เรือสำราญเดินทางถึงท่าเรือน้ำลึก เมืองจูโน่ เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยทิวทัศน์อันงดงาม ด้วยมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติ และ วัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ที่หาที่ไดเปรียบเทียบได้ยากเมืองจูโน่ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขา และ ทะเล ทำให้เมืองจูโน่นี้เป็นเมืองที่เข้าถึงได้ยากทางบก เมืองนี้ถูกค้นพบในช่วงยุคที่มีการล่าหาทองคำ ราวคริสตวรรษที่ 19 ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งเหมืองทอง ก่อนกลายเป็นเมืองหลวงที่มั่งคั่งแห่งรัฐอลาสก้า นำท่านเที่ยวชม “ธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์”  (Mendenhall Glacier) เป็นธารน้ำแข็งที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่ง อยู่ที่เมืองแห่งนี้ อิสระให้ท่าน เลือกซื้อของที่ระลึกรวมถึงสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย** ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ**หมายเหตุ: ควรกลับถึงเรือสำราญอย่างน้อย 1 ช.ม.ก่อนเวลาออกเดินทาง
 • ค่ำ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
 • 22.00 น. เรือสำราญออกเดินทางจาก เมืองจูโน่ สู่ สแกกเวย์พักที่ เรือสำราญ Celebrity Solstice
6

Day 6

สแกกเวย์ – ล่องเรือ ณ บริเวณน่านน้ำสากล สู่ อินไซต์ พาสเซจ
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ* เริ่มเปิดบริการตั้งแต่ 05.00 น. – 23.00 น.*
 • 07.00 น. เรือเดินทางถึงท่าเรือ เมืองสแกกเวย์ เมืองแห่งขุมทองคำในอดีต เป็นเมืองเล็กๆ ที่ให้บรรยากาศแบบ คาวบอยตะวันตกโดยที่ตัวเมืองยังคงรักษารูปแบบบ้านเมืองแบบเดิมในยุคสมัยการล่าทองคำเอาไว้เหมือนเดิม เมืองสแกกเวย์ เป็นเมืองท่า และ เป็นประตูต้อนรับเหล่านักแสวงโชคที่จะเดินทางไปยัง “ทุ่งทองคลอนไดค์ (Klondike gold fields)” ในประเทศแคนาดา เมื่อประมาณ 100 ปีก่อน โดยใช้เส้นทางรถไฟสายไวท์พาสและยูคอนรูต (White pass and Yukon railway) ที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ. 1898 – 1900 เชื่อมต่อระหว่างเมืองสแกกเวย์และเมืองไวท์ฮอร์ส และมุ่งหน้าสู่เหมืองทองในอดีต นำท่านขึ้นรถไฟที่จอดเทียบอยู่บริเวณท่าเรือ ซึ่งจะพาท่านย้อนยุคศึกษาประวัติเส้นทางรถไฟโบราณสายนี้ที่ตัดข้ามขุนเขาและหุบเหว เพื่อพานักแสวงโชคเดินทางเข้าสู่มณฑลยูคอนของแคนาดาเพื่อแสวงหาทองแทนการใช้ม้าหรือเดินเท้าผ่านธรรมชาติอันทุรกันดาร และโหดร้ายทารุณ โดยรถไฟจะวิ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดที่เกือบ 3,292 ฟิต ซึ่งตลอดสองข้างทางที่ท่านจะได้พบคือความงดงามแห่งธรรมชาติที่เหนือคำบรรยาย ได้เวลานำท่านกลับสู่ท่าเทียบเรือเมืองสแกกเวย์
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ
 • บ่าย นำท่านชมตัวเมืองสแกกเวย์ ซึ่งอยู่ห่างจากท่าเทียบเรือเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น เมืองเล็กๆ ที่ให้บรรยากาศแบบคาวบอยตะวันตก แม้เวลาจะผ่านไปนานแต่เมืองสแกกเวย์ยังคงรักษาสภาพเมืองในยุคตื่นทองได้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้ชม บ้านไม้สองชั้น ร้านค้า ร้านอาหาร ที่ทาสีสันสดใส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมายหมายเหตุ: ควรกลับถึงเรือสำราญอย่างน้อย 1 ช.ม.ก่อนเวลาออกเดินทาง
 • 18.00 น. เรือสำราญออกเดินทางจาก สแกกเวย์ สู่ อินไซต์ พาสเซจ
 • 18.30 น. เรือสำราญนำท่านเดินทางถึง อินไซด์ พาสเสจ (InsidePassage) เชิญท่านสัมผัสกับความงดงามอันเหลือเชื่อของธรรมชาติที่น่าภิรมย์ และเก็บภาพความประทับใจเรือจะนำทุกท่านล่องทะเลเลียบไปตามแนวเขาที่คดเคี้ยวของ อินไซด์พาสเสจ ท่านจะได้สัมผัสและเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นผาหินอันสูงชัน ยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญพักที่ เรือสำราญ Celebrity Solstice
7

Day 7

ล่องเรือ ณ บริเวณน่านน้ำสากล สู่ วิคตอเรีย – กิจกรรมบนเรือ
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ* เริ่มเปิดบริการตั้งแต่ 05.00 น. – 23.00 น.* อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายบนเรือสำราญ
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายบนเรือสำราญอาทิเช่น ออกกำลังกายในห้องฟิตส์เนส, ห้องอบไอน้ำ, ซาวน่าหน้า, สปา หรือ ท่านสามารถวิ่งออกกำลังกายโดยรอบตัวเรือบริเวณชั้นดาดฟ้าเรือ หรือเพลิดเพลินกับการแสดงโชว์และกิจกรรมต่างของเรือสำราญ ที่คัดสรรโชว์คุณภาพจากทั่วทุกมันโลกมาจัดแสดงให้บนเรือสำราญให้กับทางลูกค้า หรือ ท่านสามารถเลือกผ่อนคลายพักผ่อน ที่ห้องสมุดในมุมสงบ, คลายเครียดในห้องเล่นเกมส์ หรือ เลือกเสี่ยงโชคกับคาซิโนในเรือสำราญ ทั้งนี้บนเรือสำราญของ CELEBRITY SOLSTICE ยังมีบริการอาหารรสเลิศคอยเปิดบริการให้ท่านตลอดเวลา รวมถึงในส่วนของ ห้องดนตรี บาร์ คอกเทล เพื่อให้ท่านได้อิสระเลือกสรรตามอัธยาศัย***การแสดงโชว์ชุดพิเศษของทางเรือสำราญในทุกคืนจะไม่มีการแสดงโชว์ซ้ำ***
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ รับประทานอาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารค่ำ บนเรือสำราญ
8

Day 8

เมืองวิคตอเรีย (บริติช โคลัมเบีย, แคนาดา)
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ* เริ่มเปิดบริการตั้งแต่ 05.00 น. – 23.00 น.* อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายบนเรือสำราญ
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายบนเรือสำราญ
 • 17.30 น. เรือสำราญเดินทางถึงท่าเรือน้ำลึกเมืองวิคตอเรีย รัฐบริติช โคลัมเบีย เมืองวิกตอเรีย (VICTORIA) เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย ใหญ่เป็นลำดับ 2 ของรัฐบริติชโคลัมเบีย ตั้งอยู่บนอ่าวที่มีภูมิประเทศสวยงามตรงปลายสุดของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะ แวดล้อมด้วยธรรมชาติงดงามมีเทือกเขาใหญ่ยาว 32 กิโลเมตรที่ต่อเนื่องมาจากรัฐวอชิงตันของสหรัฐอเมริกาเป็นฉากหลัง วิกตอเรียเป็นเมืองที่มีอากาศดีเกือบตลอดปี เป็นเมืองที่มีแสงแดดแจ่มใส ขณะที่เมืองอื่น ๆ ของแคนาดาอากาศหนาวเย็นจนมีหิมะตก วิกตอเรียรับมรดกความรักสวนมาจากคนอังกฤษ เมืองนี้จึงมีสิ่งแวดล้อมเป็นสวนสวยทั้งเมือง อาคารบ้านเรือนล้วนก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมยุคศตวรรษที่ 19 ในปัจจุบันวิคตอเรียเปลี่ยนแปลงจากเมืองที่มีบรรยากาศของชาวอังกฤษในยุคตื่นทองมาเป็นเมืองรีสอร์ทตากอากาศชายทะเล ตัวเมืองตั้งอยู่ริมน้ำ มีกลุ่มอาคารรัฐสภา พิพิธภัณฑ์ และโรงแรมหรูหราอยู่บริเวณหน้าอ่าว นำท่าน เที่ยวชม สวนบุตชาร์ต (Butchart Garden) ห่างจากเมืองวิกตอเรียไปทางทิศเหนือ 21 กิโลเมตร เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของรัฐบริติชโคลัมเบีย สร้างโดยเจนนี่ บุตชาร์ต ภริยาของนักธุรกิจค้าปูนซีเมนต์ เพราะต้องการแก้ไขภาพหลุ่มใหญ่บนพื้นดินที่สามีของนางขุดเอาหินปูนไปขาย และทิ้งพื้นที่ไว้อย่างนั้นทำให้เกิดภาพที่ไม่งดงาม และในปี ค.ศ. 1904 เธอจึงตัดสินใจสร้างสนามหญ้า ปลูกต้นไม้ และทำสวนดอกไม้ ปลูกต้นไอวี่ ซึ่งเป็นไม้เลื้อยปกคลุมหลุมขนาดใหญ่ที่ถูกขุดดินออกไป ที่ตรงนี้กลายเป็นสวนต่ำที่เรียกว่า Sunken Garden ปัจจุบันมีพื้นที่ 55 เอเคอร์ ในสวนมีแปลงดอกไม้นานาพันธุ์ สวนญี่ปุ่น สวนอิตาเลียน สวนกุหลาบ น้ำตก สระบัว ศาลาพักร้อน รวมทั้งศาลาแสดงดนตรีกลางสวนด้วย ตอนกลางคืนประดับไฟสว่างไสวให้คนชอบดอกไม้ต้นไม้สามารถเดินชมตลอดทั้งวันทั้งคืน
 • 23.59 น. เรือสำราญออกเดินทางไปยัง ซีแอตเทิล
9

Day 9

ซีแอตเทิล – สนามบิน
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ* เริ่มเปิดบริการตั้งแต่ 05.00 น. – 23.00 น.*
 • 06.00 น. เรือสำราญเดินทางกลับมาถึงท่าเรือเมืองซีแอตเทิลโดยทางเรือจะมีการจัดลำดับลงเรือตามสีป้ายผูกกระเป๋า ซึ่งท่านจะต้องรอทางเรือเรียกตามลำดับของท่าน หลังจากนั้นผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านรับกระเป๋า และสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (โดยปกติจะใช้เวลาในขั้นตอนการลงจากเรือสำราญประมาณ 2 ชั่วโมง)
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไพโอเนียร์ สแควร์ (Pioneer Square) คือย่านที่เก่าแก่ที่สุดในนครซีแอตเทิล โดยรอบๆ บริเวณนั้นล้วนเต็มไปด้วยแกลเลอรี่สำหรับจัดแสดงผลงานทางศิลปะในแขนงต่างๆ ของศิลปินชื่อดัง รวมทั้งร้านอาหาร ร้านหนังสือ และร้านขายเครื่องประดับมากมายหลากหลายร้านและยี่ห้อด้วย นอกจากนั้นย่านแห่งนี้ยังมีอาคารสำคัญๆ อื่นๆ อีก อย่างเช่นสมิท ทาวเวอร์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1914 รวมถึงพิพิธภัณฑ์เก่าแก่ และโบสถ์ประจำเมืองซีแอตเทิลอีกด้วยนำท่านถ่ายรูปกับ สมิธทาวเวอร์ คือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งเมือง ซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสมิท ทาวเวอร์ตั้งอยู่ในย่านเก่าแก่อย่างไพโอเนียร์ สแควร์ ทั้งยังเรียกได้ว่าเป็นจุดชมวิวที่มีอายุมากที่สุดของเมือง เนื่องจากสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี ค.ศ. 1914 บนความสูง 149 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดแล้วในย่านริมฝั่งแม่น้ำมิซซิปปี้แล้วในยุคนั้น ก่อนจะถูกโค่นตำแหน่งไปในปี 1931 กระนั้นสมิธ ทาวเวอร์ก็ยังคงเป็นอาคารที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาจนถึงปัจจุบัน
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
 • บ่าย นำท่านสู่ ซีแอตเทิลพรีเมี่ยมเอาท์เลต (Seattle Premium Outlet) ซึ่งเป็นเอาท์เลต  ขนาดใหญ่ในซีแอตเทิล มีร้านค้าเอาท์เลตกว่า 110 ร้าน ทั้ง Coach, Polo, Ralph Lauren, DKNY, Guess, Calvin Klien, Burberry, Banana Republic Factory, Adidas, Kate Spread, Kipling, Tumi , Samsonite และ อื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
 • 21.30 น. จากนั้นได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซีแอตเทิล  เพื่อเช็คอินไฟล์ โหลดสัมภาระ
10

Day 10

ซีแอตเทิล
 • 01.30 น. ออกเดินทางสู่ ไทเป โดยสายการบิน อีว่าแอร์ เที่ยวบินที่ BR025
11

Day 11

ไทเป – กรุงเทพ
 • 05.10 น. เดินทางถึงสนามบิน ไทเป เพื่อแวะพักเปลี่ยนเครื่อง
 • 08.30 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน อีว่าแอร์ เที่ยวบินที่ BR075
 • 11.15 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

 

 

วันเดินทาง
06-15 กันยายน 2561
สายการบิน

ล่องเรืออลาสก้า CELEBRITY SOLSTICE 10 วัน (EVA)

DEPARTURE/RETURN LOCATIONสนามบินสุวรรณภูมิ  (ฺBKK)
DEPARTURE TIMEโปรดเดินทางมาถึงอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
INCLUDED
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด โดยสายการบินอีว่า แอร์ ตามเส้นทางที่กำหนดไว้ในโปรแกรมพร้อมน้ำหนักกระเป๋าเดินทางน้ำหนักตามที่สายการบินกำหนด
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
ค่าโรงแรมที่พักตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ และค่าน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา สำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)
NOT INCLUDED
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 ยูเอส ต่อท่าน ต่อวัน รวม 3 วัน คิดเป็น 15 ยูเอส
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3 ยูเอส ต่อท่าน ต่อวัน รวม 11 วัน คิดเป็น 33 ยูเอส หรือขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (2ใบ/ใบละ 23 กก.)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ
การชำระเงินงวดที่ 1 : หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 50,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
งวดที่ 2 : กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน  หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน  หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน  หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

1.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากหมดอายุกรุณานำไปต่ออายุก่อนนำส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3
2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 x 2 นิ้ว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปที่ถ่ายเอง)
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
4. กรอกข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งให้ท่าน ณ วันที่ทำการจองทัวร์)
**วีซ่าอินเดีย จำเป็นที่จะต้องโชว์ตัว เพื่อทำการสแกนนิ้ว ณ สถานทูต**

เงื่อนไขอื่นๆ

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทางแทน รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตามตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น) ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้นโรงแรมและห้อง ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาดการชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชำรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการเดินทางการเดินทางเป็นครอบครัว  หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ม่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมดหลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
วันเดินทาง
06-15 กันยายน 2561
สายการบิน