วันเดินทาง
27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2563 26 - 30 ธันวาคม 2563
สายการบิน


นครศรีธรรมราช – สมุย – พะงัน 5 วัน

ขอพรไอ้ไข่ วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช เกาะสมุย ชมหินตาหินยาย หาดละไม หินลอยฟ้าชมทัศนียภาพเมืองร้องเกาะ สักการะพระใหญ่ เกาะฟาน เรียนรู้เรื่องมะพร้าว ที่บ้านมะพร้าว    ชมธรรมชาติที่สมบูรณ์ ที่ เกาะแตน และ เกาะมัดสุม ชมศิลปะ บ้านอาร์ทติดเกาะ ชมน้ำตกธารเสด็จ ชมโล้ชิงช้าต้นมะพร้าว ที่อ่าวฉโฉลกหลำ ดำน้ำตื้นที่ เกาะราฮัม ชมธรรมชาติ ที่อ่าวหินงาม

 

Day 1 : 

กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – วัดเจดีย์ -สมุย – หาดละไม – หินตาหินยาย – หินลอยฟ้า

• 04.00 น.         คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับ ตรวจเอกสาร และสัมภาระ

• 06.15 น.        “เหิรฟ้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช” โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3188 (ใช้เวลาบินประมาณ 01.20 ช.ม.)

• 08.10 น.       เดิ

นทางถึงสนามบินนครศรีธรรมราช รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถตู้ปรับอากาศรอรับคณะเดินทาง ออกเดินทางสู่วัดเจดีย์ อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช จากเรื่องราวเสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ไข่ ที่ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9 -10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตย์อยู่ ณ วัดแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย

จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือดอนสัก

• 11.30 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านป้าทิ้ง  จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ท่าเรือซีทรานเฟอรี่ นำท่านขึ้นเรือเฟอร์รี่เดินทางสู่เกาะสมุย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

• 16.00 น.       ออกเดินทางสู่หาดละไมนำท่านเดินทางสู่ หินตาหินยายแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเกาะสมุย

หินตาหินยาย เป็นโขดหินขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างแปลก ตั้งโดดเด่นอยู่ริมหาดละไม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเกาะสมุย ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ บวกกับจินตนาการของมนุษย์ จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง หินตา เป็นหินแกรนิตที่มีลักษณะเหมือนอวัยวะเพศชายที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเล สายลมและแสงแดดมาเป็นเวลานาน

จากนั้นนำท่านเดินทาง Overlap Stone หินลอยฟ้า แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สำหรับนักเดินทาง ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองร้อยเกาะ จากยอดเขาที่มีหินก้อนใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ริมหน้าผาอย่างน่าอัศจรรย์ใจ

• 18.00 น.       นำท่านรับประทานอาหารเย็น ร้านสเบียงเล จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ                   จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก บุรีรสา วิลเลจ เกาะสมุยหรือเทียบเท่า

 

Day 2 :

City Tour เกาะสมุย – เกาะแตน – เกาะมัสสุม

• 07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

• 08.00 น.       นำท่านเดินทางสู่พระใหญ่เกาะฟาน

วัดพระใหญ่ อยู่บนเกาะเล็กๆ ที่มีชื่อว่า “เกาะฟาน” เดิมทีเกาะฟานนี้จะมีน้ำทะเลล้อมรอบ แต่ก่อนชาวบ้านใช้วิธีสร้างสะพานไม้เพื่อเชื่อมต่อระหว่างเกาะฟานกับเกาะสมุย แต่การสร้างสะพานไม้แต่ละครั้งนั้นจะมีอายุการใช้งานได้เพียง 2-3 ปีเท่านั้น ภายหลังชาวบ้านจึงได้ช่วยกันสร้างเป็นแนวสันเขื่อนหินขึ้นมาเป็นถนนอย่างถาวร ถึงแม้ “พระใหญ่” หรือ “พระพุทธโคดม” จะไม่ใช่พระพุทธรูปโบราณ แต่พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์สีเหลืองทองขนาดใหญ่องค์นี้ก็สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 โดยมีขนาดหน้าตักกว้างถึง 5 วา 9 นิ้ว และสูง 6 วา นับเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนชาวสมุย รวมถึงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก

จากนั้นำท่านเดินทางสู่ บ้านมะพร้าว เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับมะพร้าว พิพิธภัณฑ์และจำหน่ายสินค้าจากมะพร้าวที่นี่ยังมีกิจกรรม Workshop เรียนทำขนมจากมะพร้าว อาทิ ขนมโค ขนมขี้มัน ขนมพระพาย พร้อมชมการเก็บมะพร้าวจากเจ้าลิงน้อย

• 11.30 น.       นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน บ้านสวนลางสาด

• 12.30 น.       ออกเดินทางสู่ท่าเรือท้องกรูด  นำท่านเดินทางนั่งเรือไปเกาะแตน เกาะมัสสุม

เกาะแตน  เป็นเกาะที่ยังมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่งดงาม ชายหาดยาวทิวมะพร้าวเรียงราย มีแนวปะการังและชายฝั่งที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่สวยงามอื่นๆอีกมากมาย

เกาะมัดสุมหรือเกาะหมู ลักษณะพื้นที่ของเกาะมัดสุม เป็นเกาะที่มีรูปร่างแคบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินจากด้านหนึ่งของเกาะ ไปยังอีกฝากหนึ่ง จะได้พบกับความสวยงาม ทั้งสองฝั่งของเกาะ เป็นอีกหนึ่งเกาะที่มีหาดทรายสีขาว และปะการังที่สวยงามเหมาะสำหรับการดำน้ำ พักผ่อน น้องหมูที่มาอยู่ที่นี่จะมาจากการที่ชาวบ้าน พาขึ้นเรือข้ามเกาะมายังที่นี่ หมูที่นี่จะเป็นกันเองมากๆ น้องหมูที่อยู่ที่นี่มีจำนวนเยอะมากจริงๆ ตัวใหญ่มากๆ อีกด้วย เรียกได้ว่า เป็น เกาะหมู โดยสมบูรณ์แบบ

• 16.00น.        นำท่านเดินทางกลับที่พัก /พักผ่อนตามอัธยาศัย

• 18.00 น.       นำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร The Roof

ค่ำ                 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พัก บุรีรสา วิลเลจ เกาะสมุยหรือเทียบเท่า

 

Day 3 :

เกาะสมุย – เกาะพะงัน – อาร์ตติดเกาะ – น้ำตกธารเสด็จ

• 06.30 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม /เช็คเอ้าท์

• 07.30 น        นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือบางรักษ์ ท่าเรือซีทราน ดิสคัฟเวอรี่

• 08.00 น.       นำท่านออกเดินทางสู่เกาะพะงัน โดยเรือซีทราน ดิสคัฟเวอรี่

• 08.30 น.        เดินทางถึงเกาะพะงัน รถตู้รอรับคณะเดินทางเดินทางสู่ บ้าน Art ติดเกาะ ชมศิลปะภาพวาดบนทางมะพร้าวที่เกิดจากฝีมือของนักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถเดินทางกลับ ประเทศได้ในช่วง โควิด19    ให้ท่านทำกิจกรรมวาดภาพบนทางมะพร้าว

• 10.00 น.        นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน  ชมน้ำตกธารเสด็จพร้อมพระปรมาภิไธของ ในหลวง ร.5.ร.6 ร.7และ ร.9

• 11.00 น.       เดินทางสู่ร้านอาหาร น้องวิว รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ปานวิมาน รีสอร์ท

• 14.00 น.       ให้ท่านพักผ่อนกับกิจกรรมในรีสอร์ท ทั้งโยคะ  สปา พายคายัก  ปั่นจักรยาน สระว่ายน้ำ

 ( กิจกรรมบางกิจกรรมอาจมีค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าบริการ)

• 18.00 น.       รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ                จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พัก ปานวิมาน รีสอร์ท เกาะพะงัน

 

Day 4 :

ทัวร์เกาะพะงัน

• 07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

• 08.00 น.        นำท่านเดินทางสู่อ่าวโฉลกหลำชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน  โล้ชิงช้าที่ต้นมะพร้าวเอนริมหาด

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เกาะคอม้าชมทะเลแหวก จากนั้นนำท่านเดินทางเกาะราฮัมให้ท่านเล่นน้ำ และดำน้ำตื้นชมความงามของฝูงปลาน้อยใหญ่

• 12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ที่ หาดสน รีสอร์ท

• 13.00 น.       เดินทางไป   อ่าวหินงาม ชายหาดทีมีหินลักษณะกลมเกลี้ยง มีประกายสะท้อนยามแสงอาทิตย์ส่อง ที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับปานวิมาน รีสอร์ท

• 15.00 น.       เดินทางถึงปานวิมาน รีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย

• 17.00 น.        รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร The Beach Club @ Buri Rasa

• 18.00 น.       ชมพระจันทร์เต็มดวง @ View Point ปานวิมาน และกิจกรรมพิเศษ อาบแสงจันทร์ ในวันจันทร์เต็มดวง

ค่ำ                  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พัก ปานวิมาน รีสอร์ท เกาะพะงัน

 

Day 5 : 

เกาะพะงัน – เกาะสมุย – สุราษฏร์ธานี

• 07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท/เช็คเอ้าท์

• 09.00 น.       เดินทางสู่ท่าเรือท้องศาลา

• 10.30 น.       เดินทางกลับท่าเรือบางรักษ์ เกาะสมุย โดยเรือ Seatran Discovery

• 11.00 น.       เดินทางถึงท่าเรือบางรักษ์ รถตู้ปรับอากาศรับคณะเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน  ร้านจิตรโภชนา สาขา 3 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือหน้าทอน

• 13.00 น.       นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือดอนสักโดยเรือซีทราน เฟอร์รี่

• 14.30 น.         เดินทางถึงท่าเรือดอนสัก รถตู้ปรับอากาศรอรับคณะออกเดินทางสู่สนามบินสุราษฎร์ธานี

• 16.30 น.         เดินทางถึงสนามบินสุราษฎร์ธานี นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพโดยสายการบิน

• 17.30 น.         “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3332 (ใช้เวลาบินประมาณ 01.15 ช.ม.)

• 18.45 น.       เดินทางถึงสนามบิน นานาชาติ โดยสวัสดิภาพ

 

*** โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ของ

ผู้เดินทางเป็นสำคัญ ***

วันเดินทาง
27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2563 26 - 30 ธันวาคม 2563
สายการบิน

อัตราค่าบริการ สำหรับ 6 – 8 ท่าน (ใช้รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง สำหรับเดินทางตามที่ระบุในโปรแกรม)

อัตราค่าบริการ ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 16,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 16,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) 15,900.-
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 14,900.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500.-

                                           

การจองทัวร์  
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 8,000 บาท/ท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)

• กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
ค่าทัวร์รวม :
• ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)

• ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม และค่าน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน

• ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง รถตู้วีไอพี 8 ที่นั่ง

• ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม

• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)

ค่าทัวร์ไม่รวม :
• ค่าตั๋วเครื่องบินเส้นทาง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- นครศรีธรรมราช – สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

• ค่ามัคคุเทศก์ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

• ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ ฯ ตลอดการเดินทาง

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

• ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ

การยกเลิก :
หากมีการยกเลิกการจองทัวร์และจ่ายค่ามัดจำ บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
หมายเหตุ :
•  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 6 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 15 วัน ก่อนการ

•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•   บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

•   หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

•   การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

•   รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งกับสายการบินและโรงแรมที่พักอย่างไรก็ตามรายการนี้อาจมรการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

•   บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรรีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง

•  ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือเกิดจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม

โรงแรมและห้อง

•  ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้

การเดินทางเป็นครอบครัว

•  หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

 

วันเดินทาง
27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2563 26 - 30 ธันวาคม 2563
สายการบิน