วันเดินทาง
28 มิถุนายน - 07 กรกฎาคม 2566
สายการบิน


ทัวร์ล่องเรือขั้วโลกที่สุดของประสบการณ์ครั้งสำคัญ ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คุณควรไปสัมผัส ทริปล่องเรือตะลุยดินแดนขั้วโลกเหนือสวาบาร์ด ประเทศนอร์เวย์ ชมกราเซียร์ฟยอร์ด ธารน้ำแข็งสุดอลังการณ์ 360 องศา สัมผัสวิถีชีวิตสัตว์โลกอย่างใกล้ชิด หมีขั้วโลก นกทะเล สุนัขจิ้งจอก วาฬ แมวน้ำ วอลรัส ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของปี  กรุ๊ปเดียวเท่านั้น!!!

1

Day 1: ออสโล

 • 16.00           Check in เข้าที่พักที่เมืองออสโล โรงแรม RADISSON BLU AIRPORT HOTEL, OSLO หรือ เทียบเท่า                   รับประทานอาหารเย็นในโรงแรมที่พัก ท่านสามารถเดินท้าจากสนามบินไปยังที่พักได้เลย
2

Day 2:ออสโล – ลองเยียร์เบียน - ล่องเรือ

 • รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 07.15   เดินทางไปยังสนามบินออสโลโดยการเดิน
 • 07.40  Check in ที่สนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปยังเมืองลองเยียร์เบียน(LONGYEARBYEN)
 • 09.40      ออกเดินทางไปยังสนามบินลองเยียร์เบียน โดยการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK4414
 • 13.45     เดินทางถึงเมืองลองเยียร์เบียน จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังท่าเรือ
 • 15.00     Check in เรือจากนั้นให้อิสระท่านชมความสวยงามของทะเลสองฝั่งข้างทาง
 • รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร
 • พักที่   PLANCIUS (เรือ) ห้องประเภท Twin Porthoe มีหน้าต่าง**
3

Day 3:เราด์ฟอร์เด้น

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ
 • เดินทางสู่ เราด์ฟอร์เด้น (Raudfjorden) หรือ ฟยอร์ดสีแดง นำท่านลงเรือเล็กไปยังบริเวณชายฝั่งด้านเหนือของสปิตซ์เบอร์เกน(Spitsbergen) ชมฟยอร์ดและธารน้ำแข็งอันตระการที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะ ที่ท่านสามารถชมแมวน้ำ นกทะเล รวมถึงสัตว์โลกทะเลอื่นๆ  และอาจจะพบเห็นหมีขั้วโลกได้
 • รับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือ
 • พักที่ PLANCIUS  (เรือ)
4

Day 4:โมนาโค กลาเซียร์

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ
 • นำท่านลงเรือเล็กเพื่อเดินทางไปที่ไลเดลฟยอร์ด (Liefdefjorden)  เพื่อชม โมนาโค กลาเซียร์ (Monoco Glacier) กลาเซียร์ทางตอนเหนือของหมู่เกาะสวาลบาร์ด ใกล้เพียง 5 กิโลเมตร ชมกลาเซียร์ขนาดใหญ่ที่ทอดตัวยาว บริเวณด้านหน้าของกลาเซียร์แห่งนี้เป็นแหล่งที่นิยมให้อาหารนกกิตติเวคนับพันพันตัว อีกทั้งยังเป็นแหล่งหาอาหารของหมีขั้วโลก
 • รับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือ
 • ที่พัก PLANCIUS (เรือ)
5

Day 5:ฮินโลเพน

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ
 • วันนี้ล่องเรือไปยังช่องแคบฮินโลเพน (Hinlopen Strait) ที่อยู่อาศัยชองเหล่าแมวน้ำหลายชนิด โดยเฉพาะ สายพันธุ์ Bearded Seals และ Ringed Seals รวมไปถึงหมีขั้วโลก อีกทั้งยังเป็นจุดชมวาฬสีน้ำเงิน ชมฟยอร์ดและหน้าผาสูงชันที่เต็มไปด้วยนกนานาชนิด ฝูงนกบรึนนิคส์กิลลิมอตนับพันๆตัวที่ทำให้ต้องตื่นเต้นกับภาพความเป็นธรรมชาติของเหล่าสัตว์ ทางฝั่งตะวันออกของช่องแคบฮินโลเฟน ท่านอาจจะได้แวะเกาะนอร์ดออสต์ลานเดต ชมกวางเรนเดียร์ ห่านขาสีชมพู และวอลรัส
 • รับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือ
 • ที่พัก  PLANCIUS (เรือ)
6

Day 6:SEVEN ISLANDS

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ
 • วันนี้เรือนำท่านเดินทางสู่ทางเหนือสุดของหมู่เกาะสวาลบาร์ด หมู่เกาะเล็กๆที่ชื่อว่า Sjuøyane หรือ Seven Islands หนึ่งในหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงที่สุดของหมู่เกาะ ด้วยลักษณะอันโดดเด่นจากแนวภูเขาหินแกรนิตของเกาะNelsonøya ตั้งอยู่บนละติจูดที่ 80 องศาเหนือ ห่างจากขั้วโลกเหนือประมาณ 870 กิโลเมตร ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของหมีขั้วโลก อิสระให้ท่านเดินชมบรรยากาศตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือ
 • ที่พัก  PLANCIUS (เรือ)
7

Day 7: สปิตซ์เบอร์เกน - อ่าวกองซ์ฟอร์เด้นท์

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ
 • เดินทางไปยังทางตะวันตกของเกาะระยะทางประมาณ 40 ไมลล์ ทางตะวันตกของเกาะสปิตซ์เบอร์เกน เพื่อชมหมีขั้วโลกและวาฬหัวคันศร(Bowhead) ซึ่งเป็นวาฬที่ปกติแล้วจะอาศัยอยู่บริเวณแถบมหาสมุทรอาร์กติก และหาชมได้ยาก  ก่อนจะนำท่านเดินทางไปยังบริเวณอ่าวกองซ์ฟอร์เด้นท์(Kongsfjorden) บริเวณนี้เป็นจุดที่สามารถชมวาฬมิงค์ได้
 • รับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือ
 • ที่พัก  PLANCIUS (เรือ)
8

Day 8:ชมสัตว์ขั้วโลกน่ารัก

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ
 • ล่องเรือในอ่าวฟอแลนด์ซันเด(Forlandsundet) ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเกาะสปิตซ์เบอร์เกนและเกาะปริ้นคาร์ลฟอร์แลนด์ สถานที่ที่เจ้าวอลรัสมักมานอนเล่น นั่งเรือไปชมฟยอร์ดน้ำแข็ง หรือบริเวณปากอ่าว และขึ้นฝั่งที่ Alkhornet ชมวิถีชีวิตของเหล่าสัตว์ นกทะเลนับพันๆทำรังบนหน้าผาสูงชัน สุนัขจิ้งจอกอาร์กติกที่กำลังรอไข่และลูกนกที่ตกมาด้านล่าง กวางเรนเดียร์กับพื้นหญ้าสีเขียว ก่อนที่จะเดินทางถึงลองเยียร์เบียนในตอนกลางคืน
 • รับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือ
 • ที่พัก PLANCIUS  (เรือ)
9

Day 9:ลองเยียร์เบียน – สปิตส์เบอร์เกน - ออสโล

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
 • 09.00 น.       นำท่านขึ้นเทียบฝั่งเรือที่เมืองลองเยียร์เบียน
 • 12.00 น.       เดินทางสู่สนามบินลองเยียร์เบียน เพื่อเตรียมเช็คอิน
 • 14.30 น.       ออกเดินทางไปยัง เมืองออสโล โดยสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK4425
 • 18.55 น.       เดินทางถึงสนามบินออสโล จากนั้นท่านสามารถเดินเท้าไปยังที่พักเพื่อ  check in เข้าโรงแรมที่พักเก็บสัมภาระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ที่พัก RADISSON BLU AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า  **ไม่รวมอาหารเย็น
10

Day 10:ออสโล

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • Check Out แล้วเดินเท้าไปสนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย

 

เรื่องเที่ยวไว้ใจเรา Gotogether Travel์

ประสบการณ์ทำทัวร์มากกว่า 17 ปี

เรารับออกแบบเส้นทางกรุ๊ปส่วนตัวในแบบที่คุณต้องการ

โทร 02-2146088 ทุกวัน จ.-ศ. เวลา 09.00 – 18.00 น.

http://www.gotogethertravel.com/

วันเดินทาง
28 มิถุนายน - 07 กรกฎาคม 2566
สายการบิน

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating