ทัวร์อเมริกา ทัวร์แคนาดา : มหัศจรรย์อุทยานแห่งอเมริกา 11 วัน

Cathay Pacific Airways

มหัศจรรย์อุทยานแห่งอเมริกา 11 วัน


ราคา 159,900 บาท

***โปรโมชั่น...สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส**** ลอสแองเจลิส (บินภายใน 2 เที่ยว) – ลาสเวกัส – แกรนด์แคนยอน – นั่ง 4WD แอนทีโลป แคนยอน ไบร์ซ แคนยอน – ซอล์ทเลค ซิตี้ – แจ็คสันโฮล – แกรนด์ทีตัน – อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน น้ำพุร้อน – รีโน – เลค ทาโฮ – อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ – ซานฟรานซิสโก เยลโลว์สโตน – แกรนด์ทีตัน - แอนทีโลป – แกรนด์แคนยอน – โยเซมิติ

เดินทาง :
• 9 - 19 ส.ค. 60 
• 9 - 19 ก.ย. 60 
• 14 - 24 ต.ค. 60 
tag :
ลอสแองเจลิส (บินภายใน 2 เที่ยว), ลาสเวกัส, แกรนด์แคนยอน, นั่ง 4WD, แอนทีโลป, แคนยอน, ไบร์ซ, แคนยอน, ซอล์ทเลค, ซิตี้, แจ็คสันโฮล, แกรนด์ทีตัน, อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน, น้ำพุร้อน, รีโน, เลค ทาโฮ, อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ, ซานฟรานซิสโก, เยลโลว์สโตน, แกรนด์ทีตัน, แอนทีโลป, แกรนด์แคนยอน, โยเซมิติ


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ – ฮ่องกง – ลอสแองเจลิส
08.00 น. คณะฯพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ M 6 – M 16 สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส
 
11.05 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ CX750 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.50 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารกลางวันบนเครื่องบิน พร้อมเพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง
 
15.00 น. เดินทางถึง สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องสู่สนามบินลอสแองเจลิส (LAX) สหรัฐอเมริกา อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย
 
16.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก (HKG) สู่ สนามบินสนามบินลอสแองเจลิส (LAX) โดยเที่ยวบิน CX892 (ใช้เวลาบินประมาณ 12 ชั่วโมง) ********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* สายการบินมีบริการอาหารค่ำ และ อาหารเช้าบนเครื่องบิน
 
14.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติลอสแองเจลิส (LAX) ประเทศสหรัฐอเมริกา นำท่านเดินทางสู่นครลอสแองเจลิส (Los Angeles) เมืองที่ใหญ่ที่สุด เป็นอันดับสอง ของสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ใน รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทาง ด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรม นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มี ชื่อเสียงอย่างมากของนักท่องเที่ยว เพราะเป็นที่ตั้งของฮอลลีวูด (Hollywood) และย่านคนรวยอย่างเบเวอรี่ฮิลล์ (Beverly Hills) ซึ่งเป็นที่พักของ เหล่าดาราดังในวงการมายา นำท่านเดินเล่นบนถนน ฮอลลีวูด วอร์ค ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ถนนสายสำคัญของคนดังฮอลลีวูด ประดับด้วยแผ่นหินตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก จำนวนเกือบ 5,000 ดวง จารึกชื่อของนักแสดง และบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด สำหรับผู้ได้รับคัดเลือกให้จารึกบนฮอลลีวูด วอร์ค ออฟ เฟม แห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านแวะถ่ายภาพกับโรงภาพยนตร์กรอแมนไชนีส เธียร์เตอร์ (Grauman’s Chinese Theatre) ซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์ในแบบศิลปะจีนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งฮอลลีวูด ด้านหน้ามีรอยจารึกฝ่ามือของดาราฮอลลีวูดพร้อมลายมือชื่อมากมาย อิสระให้ท่านได้ค้นหาและเก็บภาพดาราที่ชื่นชอบตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านสู่ย่าน เอล พลูโบล เดอ ลอสแอนเจลิส (El Pueblo de Los Angeles) เป็นย่านเก่าแก่ของลอสแองเจลิส และเคยเป็นเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของสเปน เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมที่เล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันสวยงามอยู่มากมาย ที่จะพาย้อนกลับไปสัมผัสเรื่องราวในอดีต อิสระให้ท่านได้เก็บภาพหมู่อาคารเก่าแก่ที่สวยงามในบริเวณนี้
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน (พร้อมเมนูกุ้งมังกร) นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Doubletree by Hilton Hotel หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 2 แทนเจอร์ ช้อปปิ้งเอาท์เลต - ลาสเวกัส
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองบาร์สโตว์ (Barstow) เมืองเล็กๆที่มีเอาท์เลตขนาดใหญ่ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า ณ แทนเจอร์ ช้อปปิ้งเอาท์เลต (Tanger Barstow Factory Outlet) ช้อปปิ้งเอาท์เลตที่ใหญ่ที่สุด และมีหลาหลายแบรนด์ดังให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite และอื่นๆอีกมากมาย
 
กลางวัน อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองลาสเวกัส (Lasvegas) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลก ให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป" (Sin City) หรือ นักเขียนบางคนให้ชื่อว่าเป็น "America Playground" หรือสนามเด็กเล่นของสหรัฐอเมริกา ลาสเวกัสเป็นสถาณที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนัน เป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา ต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก จะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนการพนัน และโรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่นหนาในบริเวณใกล้เคียงกันเหมือนกับเมืองลาสเวกัส แห่งนี้ โดยในที่สุดปัจจุบันนี้ คนไปเที่ยวลาสเวกัสไม่ได้เป็นเพราะต้องการที่จะไปเล่นการพนันหรือไปดื่มกินให้สนุกเป็นหลักอีกต่อไป แต่ไปเพื่อได้เห็นลักษณะ อันพิเศษของเมืองนี้ เมืองนี้มีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่คือ ไฮจ์ โรลเลอร์ ซึ่งเป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลก ตั้งแต่เดือนมีนาคม ค.ศ. 2014
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Monte Carlo Resort and Casino หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 3 แกรนด์แคนยอน – แอนทีโลปแคนยอน
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่แกรนด์แคนยอน (Grand Canyon) ตั้งอยู่ในรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ความน่าอัศจรรย์ของแกรนด์แคนยอนอยู่ที่ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ โดยถือกำเนิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ำ สายน้ำโคโลราโด (Colorado) ที่มีสภาพเป็นเพียงลำธารเล็กๆไหลคดเคี้ยวตามที่ราบกว้างใหญ่ที่อยู่ระดับเดียวกับน้ำทะเล ต่อมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้นเนื่องมาจากแรงดันและความร้อนอันมหาศาล ภายใต้พื้นโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวหน้าผากว้างใหญ่ ซึ่งการยกตัวของแผ่นดินทำให้ทางที่ลำธารไหลผ่านลาดชันขึ้นและทำให้น้ำไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ำเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก การสึกกร่อนพังทลายของหิน บวกกับแรงลมและแสงแดดได้ดำเนินมานานหลายล้านปี จนเกิดเป็น “แกรนด์แคนยอน” ดินแดนที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านชมความงามของแกรนด์แคนยอน จุดชมวิว ฝั่งตะวันออกหรือ East Rim อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชมวิวแกรนด์แคนยอนฝั่งใต้ South Rim ซึ่งมีทัศนียภาพอีกมุมของแกรนด์แคนยอน ได้เวลานำท่านเดินทางสู่แอนทีโลปแคนยอน (Antelope Canyon) อีกหนึ่งความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติบันดาลให้ปรากฏ หุบเขาพิศวง แห่งนี้ เกิดจากการพังทลายของชั้นหิน Navajo Sandstone ซึ่งถูกกัดเซาะอย่างฉับพลันจากกระแสน้ำที่ซัดผ่าน ผสานความแรงจากกระแสลม พายุฝน ผ่านฤดูกาลต่างๆ ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน Antelope Canyon จึงกลายเป็นหุบเขาที่อันตรายที่สุด เนื่องจากบริเวณนั้นอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ตลอดเวลา และระดับน้ำสามารถสูงถึง 10 เมตร
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Antelope Lake Powell Resort หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 4 แอนทีโลป แคนยอน - อุทยานแห่งชาติไบรซ์ แคนยอน
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านนั่งรถ 4 WD ชมความมหัศจรรย์ของแอนทีโลปแคนยอน หุบเขาที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งดึงดูดใจช่างภาพทั่วโลก เพราะสีสันจากธรรมชาติซึ่งเกิดจากการตกกระทบของแสงอาทิตย์ที่สาดส่องผ่านช่องแคบ สะท้อนกับสีของชั้นหิน Navajo Sandstone เกิดเป็นความสวยงามสุดประทับใจแก่ทุกสายตา ด้วยความคดเคี้ยวดุจเกลียวคลื่นเว้าแหว่งไปตามซอกหน้าผา สีสันที่เห็นใน Antelope Canyon จึงเปลี่ยนไปตามการหักเหของแสงในฤดูกาลต่างๆ เช่น ฤดูร้อน สีสันจะเป็นโทนสีแดง ส้ม และ ม่วง ฤดูใบไม้ร่วง จะเป็นโทนสีอ่อน สบายตา แม้ Antelope Canyon จะขึ้นชื่อว่าเป็น หุบเขาที่อันตรายที่สุด ขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็น หุบเขาที่สวยที่สุด และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และได้รับความนิยมในการถ่ายรูปมากที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกา อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไบรซ์ แคนยอน (Bryce Canyon National Park) ตั้งอยู่ในรัฐยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช่ว่าจะมีเพียงแกรนด์แคนยอน(Grand Canyon) เท่านั้นที่เป็นธรรมชาติมหัศจรรย์ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมา ปรากฏการณ์ธรรมชาติเมื่อ 6 ล้านปีมาแล้วที่บริเวณนี้อยู่ใต้ผืนน้ำเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกผืนแผ่นดินที่ราบสูงก็ถูกยกตัวขึ้น และเกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรงบริเวณชั้นหินจนก่อเกิดเป็นเสาดินและหินมากมายในหุบเขาที่สูงถึง 2,800 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เนื่องจากสถานที่นี้อยู่ตอนปลายของแกรนด์แคนยอน จึงถูกตั้งชื่อว่าไบรซ์แคนยอน (Bryce Canyon) เอกลักษณ์ของไบรซ์แคนยอนคือ แท่งหินยอดแหลมๆ ที่เรียกว่า ฮูดู (Hoodoos) ที่ขึ้นเรียงกันเป็นแนว มีรูปร่างรูปทรงแปลกประหลาด ตำนานของพวกอินเดียนแดงกล่าวว่า แท่งหินเหล่านี้เกิดจากมนุษย์ที่ต้องคำสาปกลายเป็นหิน บริเวณไบรซ์แคนยอน ประกอบด้วยหินทรายสลับหินดินดาน ตั้งแต่ยุคครีเทเชียสถึงช่วงต้นของมหายุคซีโนโซอิก ตกสะสมตัวในสภาพแวดล้อม แบบทะเลสาบขนาดใหญ่ จนกระทั่งน้ำตื้นขึ้นเรื่อยๆ เป็นเวลาหลายล้านปี ทำให้เริ่มมีการกร่อนของแม่น้ำที่ไหลผ่านชั้นหิน ร่วมกับการยกตัวของพื้นดินขณะเกิดเทือกเขารอกกี้ (~70-50 ล้านปีก่อน) จากนั้นก็มีการยกตัวของเปลือกโลกอีกครั้ง และทำให้เกิดที่ราบสูงโคโลราโดเมื่อ 16 ล้านปีก่อน การยกตัวทำให้หินเริ่มมีการแตกตามแนวดิ่ง ซึ่งทำให้ง่ายต่อการถูกกร่อน จนกลายเป็นแท่งเสาสวยงามในปัจจุบัน สีน้ำตาลแดง สีชมพู และสีแดงได้จากแร่ฮีมาไทต์ (Hematite) ซึ่งมีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบ ส่วนสีเหลืองได้จากแร่ลิโมไนต์ (Limonite) ส่วนสีม่วงได้จากแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) อิสระให้ท่านได้เก็บภาพไบร์ซแคนยอนตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองโพรโว (Provo)
 
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Courtyard by Marriott Provo หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 5 ซอล์ทเลค ซิตี้ – แจ็คสันโฮล – อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีตัน
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองซอล์ทเลค ซิติ้ (Salt Lake City) นำท่านแวะถ่ายรูปคู่กับที่ว่าทำการรัฐยูท่าห์ (Utah State Capitol) ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1912 ออกแบบโดย ริชาร์ด เคล็ทติ้ง สถาปนิกชาวยูท่าห์ เป็นอาคารที่สูง 4 ชั้น ที่ดูหรูหราและตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา หรือที่ชาวยูท่าห์เรียกว่า “แคปิตอล ฮิลล์ (Capitol Hills)” ภายในนั้น ตกแต่งได้อย่างหรูหรา ปัจจุบันถูกใช้เป็นที่ว่าการรัฐยูท่าห์ ที่ประชุมสภารัฐยูท่าห์ และศาลฏีกาสูงสุดของ รัฐยูท่าห์อีกด้วย นำท่านชม Temple Square ศูนย์รวมจิตใจของชาวคริสต์ในรัฐยูท่าห์ซึ่งตั้งอยู่ในเนื้อที่ 10 เอเคอร์ หรือประมาณ 25 ไร่ซึ่งประกอบด้วย Salt Lake Temple, Salt Lake Tabernacle, Salt Lake Assembly Hall, the Seagul Monument นำท่านถ่ายรูปคู่กับ Salt Lake Temple สร้างขึ้นใน ปีค.ศ. 1893 และใช้เวลาถึง 40 ปีในการก่อ สร้างเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้ถูกใช้ในการ จัดพิธีสำคัญทางศาสนาต่างๆ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองหลวงแห่งนี้อีกด้วย
 
11.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินซอล์ทเลค ซิติ้ เพื่อเชคอิน อิสระให้ท่านรับประทานอาหารในสนามบินตามอัธยาศัย
 
13.45 น. ออกเดินทางจากซอล์ทเลค ซิตี้ (SCL) สู่สนามบินสนามบินแจ็คสันโฮล (JAC) โดยเที่ยวบิน DL4492
 
14.46 น. เดินทางถึงสนามบินสนามบินแจ็คสันโฮล นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีตัน (Grand Teton National Park) ตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาแกรนด์ทีตัน (Grand Teton) ทางตอนเหนือของ รัฐไวโอมิ่ง มียอดเขาทีตันที่มีความสูง 4,197 เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นจุด ที่สูงที่สุดของเทือกเขาและสูงเป็นอับดับสองของสหรัฐอเมริกา ในอดีตนั้นเป็นสถานที่นิยมอย่างมากสำหรับ นักล่าสัตว์และหาของป่า จนกระทั่งประธานาธิบดีแฟงคลิน รูสเวลท์ได้ตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1923 เพื่อรักษาพันธุ์ไม้ และพันธุ์สัตว์ป่าจำนวนมากระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์อัน สวยงามของเทือกเขาทีตันที่สลับไปด้วยทิวป่าสนทึบ อันเป็นเอกลักษณ์ของป่าไม้ในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้หากท่านโชคดีอาจจะได้พบเห็น สัตว์นานา ชนิดเช่น หมีดำ และกวาง เป็นต้น อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศ และเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Grand Teton หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 6 อุทยานแห่งชาติ เยลโลว์สโตน
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ เยลโลว์สโตน (Yellow Stone National Park) อุทยานแห่งชาติแห่งแรก ของโลกที่ตั้งอยู่ต้นสายของแม่น้ำเยลโลว์สโตน หรือ Hidatsa ที่แปลว่าหินสีเหลือง ตามภาษาชาวอินเดียแดง เผ่า Minnetaree ที่พบหินสีเหลืองอยู่โดยรอบแม่น้ำสายนี้ และถูกนำมาใช้เป็นชื่อของอุทยานแห่งชาติ ในปี 1872 ปัจจุบันมีเนื้อที่ครอบคลุมถึง 3 รัฐ (ไอดาโฮ, ไวโอมิ่ง และมอนทาน่า) บนเนื้อที่ทั้งหมด 2,219,789 เอเคอร์ มีสัตว์สายพันธุ์ต่างๆมากกว่า 400 สายพันธุ์ อาทิเช่น กวางมูส หมี และหมาป่า เป็นต้น พันธุ์ไม้มากกว่า 1,000 สายพันธุ์ นอกจากนี้ยังตั้งอยู่ในเขต Super volcano ที่เคยเกิดการปะทุมาแล้ว 3 ครั้ง (ครั้งสุดท้าย 640,000 ปีก่อน) จึงทำให้พื้นที่แห่งนี้เกิดความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากการสะสมและทับซ้อนของลาวาและขี้เถ้าจากการระเบิดของภูเขาไฟจึงทำให้มีแร่ธาตุที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก และยังให้มีทัศนียภาพที่งดงามอีกด้วย จึงทำให้อุทยานแห่งชาติแห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านชม โอลด์เฟธฟูล เกย์เซอร์ (Old Faithful Geyser) น้ำพุร้อนที่สามารถพุ่งสูงได้กว่า 100 – 200 เมตร และจะพุ่งออกมาทุก 40 ถึง 120 นาที จากนั้นได้เวลานำท่านชม แกรนด์แคนยอนแห่งเยลโลว์สโตน(Grand Canyon of Yellow Stone) หุบเหวที่เกิดจากการแยกตัวของพื้นโลก อันมีสาเหตุจากภูเข้าไฟระเบิด การเคลื่อนตัวของน้ำแข็ง ในยุคที่น้ำแข็งละลาย จึงทำให้ปัจจุบันนี้แม่น้ำเยลโล่ว์สโตนไหลผ่านกว่า 38 กิโลเมตรเลยทีเดียว นำท่านชมความงดงามของแม่น้ำเยลโลว์สโตน(Yellow Stone River) เป็นหนึ่งในสาขาของแม่น้ำมิสซูรี่ มีความยาวประมาณ 1,114 กิโลเมตร นอกจากนี้ผิวน้ำบริเวณน้ำตกนั้นจะถูกเคลือบด้วยน้ำแข็ง สลับไปด้วยสีสันสวยงามของผาหินสีแดงแกมน้ำตาลที่เต็มไปด้วยสีขาวของหิมะที่ค้างอยู่ตามซอกชั้นหลืบผา และสีเขียวเข้มเกือบดำของป่าสน จึงทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมายังอุทยานแห่งชาติแห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย จากนั้นนำท่านชม บ่อน้ำพุร้อนนอริส (Norris Geyser Basin) บ่อน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดและเปลี่ยนแปลงบ่อยที่สุดในอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนที่มีความยาวประมาณ 3.6 กิโลเมตรซึ่งทุกท่านจะได้เดินชมบ่อน้ำพุร้อนPorcelian และบ่อน้ำพุร้อนBack ที่อยู่ในเขตบ่อน้ำพุร้อนนอริสซึ่งท่านจะได้เห็นทัศนียภาพอันงดงามทางธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของสีของธรรมชาติที่รายล้อมอยู่โดยรอบบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn West Yellow Stone หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 7 บ่อน้ำร้อนแกรนด์พริสมาติค – รีโน
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ เยลโลว์สโตนฝั่งตะวันตก (West Yellow Stone) อีกด้านหนึ่งที่มีสถานที่ ท่องเที่ยวที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำพุร้อนแกรนด์พริสมาติคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลกโดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 110 เมตร ความลึกประมาณ 40 เมตร นำท่านชม บ่อน้ำร้อนแกรนด์พริสมาติค (Grand Prismatic Spring) บ่อน้ำร้อนที่ถูกค้นพบโดย เฟอร์ดินาน แวนเดอเวียร์ เฮย์เด้น นักธรณีวิทยาชาวอเมริกันใน ปีค.ศ. 1871 เป็นบ่อน้ำร้อนรายล้อมไปด้วยสีสันของสายรุ้งรอบบ่อซึ่งเกิดจากการทับถมของแบคทีเรียและพืชเซลล์เดียว
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านชม Fountain Paint Pots บ่อโคลนเดือดที่เกิดจากไอร้อนที่เกิดจากแมกม่าในชั้นใต้ดินของผิวโลกที่ผสมผสานการดินโคลนในแถบนั้นจึงทำให้เกิดเป็นบ่อโคลนเดือดและเกิดสีแดง สีเหลืองและสีน้ำตาลตามสีของชั้นดินในแถบนั้น
 
15.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินบอสแมน เยลโลว์สโตน (BZN)
 
17.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินรีโน โดยเที่ยวบิน DL4782//DL1399 ของสายบินเดลต้าแอร์ไลน์ส แวะเปลี่ยนเครื่องบินที่เมือง ซอลท์เลค ซิตี้ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย โดยทางทัวร์จัดค่าอาหารให้ท่านละ 20 USD
 
22.22 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองรีโน (RNO) นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Harrah’s Casino Hotel Reno หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 8 ทะเลสาบทาโฮ – อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบทาโฮ (Lake Tahoe) ตั้งอยู่ระหว่างมลรัฐแคลิฟอร์เนียและมลรัฐนาวาดา ถือเป็นพื้นที่ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐฯ ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด เป็นทะเลสาบที่อยู่ในเทือกเขาสูงที่สุด (Alpine Lake) ในเขตอเมริกาเหนือ นอกจากนี้ยังเป็นทะเลสาบที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น ทะเลสาบมรกต (Emerald Bay) และเป็นทะเลสาบที่มีความลึกเป็นอันดับ 2 ของทวีปอเมริกาเหนือ แม้ว่าอุณหภูมิในเขตนี้จะต่ำมาก แต่น้ำในทะเลสาบนี้ไม่เคยกลายเป็นน้ำแข็ง ทั้งยังมีความใสสะอาดมองเห็นพื้นได้ในระดับลึกถึง 100 ฟุต ทะเลสาบทาโฮโอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงที่ปกคลุมด้วยหิมะหนา เหมาะแก่การผจญภัยด้วยสกี และยังเป็นที่ตั้งของสกีรีสอร์ตหลายแห่ง นำท่านถ่ายรูปและสัมผัสบรรยากาศของทะเลสาบทาโฮ อิสระให้ท่านเก็บภาพตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ (Yosemite National Park)
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
บ่าย นำท่านเข้าชมความงามของ อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ (Yosemite Naitonal Park) อุทยานที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านภูเขาที่สูงชัน น้ำตกที่สูงที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ และต้นสนขนาดยักษ์ ที่พบได้เฉพาะในเขตนี้เท่านั้น นำท่านถ่ายรูปกับ ฮาล์ฟโดม (Half Dome) ภูเขาหินแกรนิตรูปโดมที่โดนผ่าครึ่ง เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดของโยเซมิติเลยทีเดียว ความสูงจากจากฐานถึงยอดทั้งหมด 8,842 ฟุต ความอัศจรรย์ของอุทยานแห่งชาติโยเซมิตินี้เองทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ.1984
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ระดับ 4 ดาว
 

วันที่ 9 ซานฟรานซิสโก – ช้อปปิ้งเอาท์เลต
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียท่ามกลางสายน้ำสามด้าน ด้านตะวันตกคือมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศเหนือ และทิศตะวันออก ติดกับอ่าวซานฟรานซิสโก แม้จะอยู่ติดชายฝั่งทะเลมหาสมุทรแปซิฟิก แต่ก็ไม่เหมาะกับการลงเล่นน้ำเพราะน้ำเย็นจัด นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงเรื่องไร่องุ่นและแหล่งผลิตไวน์กลางหุบเขานาปา (Napa Valley) ซึ่งอยู่ไม่ไกลนักจากตัวเมือง นำท่านเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก พรีเมี่ยม เอาท์เลต (San Francisco Premium Outlet) ชอปปิ้งเอาท์เลตที่ใหญ่ที่สุด และมีหลากหลายแบรนด์ดังให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite และอื่นๆอีกมากมาย **** เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งแบบจัดเต็ม อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ****
 
บ่าย นำท่านแวะถ่ายรูปกับสะพานโกลเด้นเกท (Golden Gate Bridge) สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก ออกแบบโดย นาย โยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ เป็นหนึ่งในท็อปเท็นของสถานที่ท่องเที่ยวที่ Must see เป็นสะพานที่ทอดยาวข้ามอ่าวตอนเหนือของเมืองซานฟรานซิสโก สร้างในสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลท์ เมื่อปี ค.ศ. 1933 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1937 ตอนกลางสะพานยาว 1,280 เมตร กว้าง 27 เมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเล 67 เมตร มีทางรถยนต์ 6 ทาง รถบรรทุก 3 ทาง รถไฟ 2 ทาง ใช้งบประมาณก่อสร้างราว 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อิสระให้ท่านเก็บภาพตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือฟิชเชอร์แมน (Fisherman’s Wharf) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของซานฟรานซิสโกเป็นเหมือนสะพานปลา ท่าเรือ สามารถมองเห็นอ่าวซานฟรานซิสโก และสะพานโกลเด้นเกท ร้านอาหารแถวนี้จึงมีอาหารทะเลสดๆ ไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยว ใกล้ๆ กันคือ San Francisco Pier 39 หรือที่รู้จักในนาม Pier 39 เต็มไปด้วยร้านขายของ ร้านอาหารขึ้นชื่อ และ มีการแสดงต่างๆ รวมถึงม้าหมุน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่ดึงความสนใจให้กับผู้ที่มาเยือนท่าเรือแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมี สิงโตทะเล ที่มานอนอาบแดดกันนับร้อยตัวในช่วงฤดูหนาว อิสระให้ท่านเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามบริเวณท่าเรือแห่งนี้ หรือจะเลือกซื้อของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน (พร้อมเมนูกุ้งมังกร)
 
21.00 นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก (SFO) (หัวหน้าทัวร์จะนัดเวลาอีกครั้ง เพราะต้องดูสภาพการจราจร)
 

วันที่ 10 บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล
01.20 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส โดยเที่ยวบิน CX893 ********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* สายการบินมีบริการอาหารค่ำ และ อาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
 

วันที่ 11 กรุงเทพมหานคร
06.40 น. เดินทางถึงสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong)
 
08.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส เที่ยวบิน CX705 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.45 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
 
10.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ....
 


Gallery : มหัศจรรย์อุทยานแห่งอเมริกา 11 วัน

ค่าบริการรวม

 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (กระเป๋าเดินทางน้ำหนัก ไม่เกิน 23 กก./ใบ)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุ
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรียบร้อยแล้ว

ค่าบริการไม่รวม

 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (กระเป๋าเดินทางน้ำหนัก ไม่เกิน 23 กก./ใบ)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุ
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชำระเงิน

ชื่อบัญชี นายอภิวัฒน์ จิตต์ปรารพ (หรือสั่งจ่ายเช็ค)
ธนาคาร เลขที่บัญชี สาขา ประเภทบัญชี
 กรุงเทพ 118-5-07988-4 สีลม ออมทรัพย์
 ไทยพาณิชย์ 404-8-41630-8 อาคารสาทร สแควร์ ออมทรัพย์
 กสิกรไทย 616-2-08610-1 อาคารสาทร สแควร์ ออมทรัพย์
 กรุงไทย 022-0-12592-9 สีลม ออมทรัพย์

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 50,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจำ 50,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 1-19วัน)
ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

เงื่อนไขอื่นๆ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งก่อนเดินทาง
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะ ใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม

ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ำหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

   Thai Baht Exchange Rate
    Thai Baht Converter