วันเดินทาง
19- 25 ก.พ. 2566 19 - 25 มี.ค. 2566
สายการบิน


LUXURY SAUDI ARABIA 7 DAYS

 • เมืองเจดดาห์ •เมืองอัลลูล่า •เมืองเมดินา •หมู่บ้านอัล อูลา • Jabal A lFil • Maraya Concert Hall •King Fahad’s Fountain •เมืองเก่าเจดดาห์อัล บาลัด (Al-Balad) • ตลาดอัล อะลาวี

บินตรง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขี้น อาหารดี โรงแรมดี

Highlight !

 • สัมผัสกับประสบการณ์หลากหลายรสชาติในการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้ ทั้งการเดินทางด้วยรถบัส รถ 4WD และ รถไฟความเร็วสูง
 • พักโรงแรม 4+5 ดาว
 • สัมผัสประสบการณ์การนั่งรถไฟความเร็วสูงที่ทันสมัย จากเมืองเมดินา สู่เมืองเจดดาห์
 • ถ่ายรูปกับ มัสยิดของท่านศาสดามูฮัมหมัด (Prophet’s Mosque) เป็นหนึ่งใน มัสยิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รองจากมัสยิดใหญ่แห่งมักกะห์ในศาสนาอิสลาม
 • ชมพิพิธภัณฑ์อัลเมดินา (Dar Al Medina Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดแสดงมรดกและประวัติศาสตร์ของอัลเมดินา
 • ชมโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ หมู่บ้านอัล อูลา (Al Ula Heritage Village)
 • ชม หินช้าง หรือ จาบาล อัลฟิล (Elephant Rock /Jabal A lFil) เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยา
 • ชม เฮกร้า (Hegra) เป็นหนึ่งในโบราณสถานของอาณาจักรนาบาเทียน สวยงามคล้ายนครเพตรา
 • ถ่ายรูปกับ Maraya Concert Hall ออกแบบสร้างด้วยกระจกทั้งหลัง เป็นหนึ่งแลนด์มาร์กกลางทะเลทรายที่สุดเก๋ (ขึ้นอยู่กับการอนุญาตให้เข้าชมในแต่ละวัน)
 • ชม ประตูสู่มักกะห์ (Mecca Gate) ตั้งอยู่ด้านนอกเมืองเจดดาห์ บนถนนสู่นครศักด์สิทธิ์เมืองมักกะห์
 • ชมพิพิธภัณฑ์เทยาบัต (Al Teyabat Museum) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นำเสนอบทเรียนประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตเกี่ยวกับรากฐานของเจดดาห์
 • ชม ถนนเลียบทะเล (Corniche) ภูมิทัศน์ที่สวยงามของเมืองเจดดาห์ เป็นสถานที่เพื่อสังสรรค์และนันทนาการอยู่เสมอ มีร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านค้าหลากหลาย
 • ชมน้ำพุกษัตริย์ฟาฮัด (King Fahad’s Fountain) ที่เป็นน้ำพุที่สูงที่สุดในโลกพุ่งสูงกว่า 305 เมตรมองเห็นได้จากเกือบทุกมุมทั่วเมืองและตอนกลางคืนจะสว่างจ้าไปด้วยแสงสีที่สวยงาม

 

1

Day 1: Departure

 
กรุงเทพฯ –  เจดดาห์  

 • 15.00น         พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและดูแลในการตรวจเอกสารการเดินทาง ที่เค้าน์เตอร์ของ สายการบินไทย (แถว D)
 • 18.45น         ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่กรงเจดดาห์ โดยเที่ยวบินที่ TG-503 เวลาบินประมาณ 8 ชม. (รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)
 • 22.40น        เดินทางมาถึงสนามบินคิงอับดุลลาซิศ/กรุงเจดดาห์ ผ่านพิธีตรวจเอกสารคนเข้าเมืองและการศุลกากรเจดดาห์ (Jeddah) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเมกกะ(Mecca) หรือมักกะห์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดใน     เฮจาซ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองใน ประเทศซาอุดิอาระเบีย (รองจากเมืองหลวงริยาดห์)และใหญ่เป็นอันดับสิบในตะวันออกกลาง มีพื้นที่ประมาณ 1,600 ตร.กม.และประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 4 ล้านคน ท่าเรืออิสลามเจดดาห์ ตั้งอยู่บนทะเลแดง เป็นท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก และเป็นท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับสองและเป็นอันดับสองในตะวันออกกลาง (รองจากท่าเรือเจเบล อาลีของดูไบ) เจดดาห์เป็นประตูสู่เมืองเมกกะ(Mecca) หรือมักกะห์ ซึ่งเป็นเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในศาสนาอิสลาม โดยอยู่ห่างจากทางทิศตะวันออกประมาณ 65 กม. ขณะที่เมดินาซึ่งเป็นเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์อันดับสอง อยู่ห่างจากทิศเหนือประมาณ 360 กม. เจดดาห์ เป็นดินแดนที่หลากหลายแห่งความสวยงามของซาอุดิอาระเบียและเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในทะเลแดง
 • พักที่    Park inn by Radisson Hotel หรือเทียบเท่า ****
2

Day 2

 เจดดาห์
 • เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
 • นำท่านไปชมเขตเมืองเก่าเจดดาห์อัล บาลัด (Al-Balad) ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 7 และเป็นศูนย์กลางของเจดดาห์ในอดีต กำแพงป้องกันของอัล บาลัดถูกทำลายลงในปี 1940 ในช่วงทศวรรษ 1970 และ 1980 เมื่อเจดดาห์เริ่มมีฐานะร่ำรวยขึ้น เนื่องจากการเฟื่องฟูของน้ำมัน เจดดาวีจำนวนมากได้ย้ายไปทางเหนือ ออกจากอัล-บาลัดเนื่องจากเป็นการเตือนให้พวกเขานึกถึงสมัยที่รุ่งเรืองน้อยลง อัล บาลัด ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าของเจดดาห์ ที่ซึ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ของซาอุดิอาระเบียได้โดยการเดินเล่นสำรวจสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของ souqs, rawashin และระเบียงไม้ที่ตกแต่งด้านหน้าอาคาร มีที่จอดรถไม่เพียงพอสำหรับรถยนต์ขนาดใหญ่ ร้านค้าไม่ได้ขายเสื้อผ้าดีไซเนอร์ราคาแพง ผู้อพยพที่ยากจนย้ายเข้ามาแทนที่ประชากรซาอุดิอาระเบีย  เทศบาลเมืองเจดดาห์เริ่มพยายามอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ในปี 1970 เมืองเจดดาห์ได้ก่อตั้งสมาคมอนุรักษ์ประวัติศาสตร์เจดดาห์ เพื่อรักษาสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ของอัล-บาลัด ในปี 2545 มีการจัดสรรเงิน จำนวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับสังคมอนุรักษ์ในปี 2009 อัล บาลัดได้รับการเสนอชื่อจากสำนักงานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและ โบราณวัตถุของซาอุดิอาระเบียให้เพิ่มในรายการมรดกโลกของ UNESCO และได้รับการยอมรับในปี 2014  ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เดินชมตลาดอาหรับแบบดั้งเดิม ที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากทั้งคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว  ตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในเจดดาห์ ตลาดอัล อะลาวี (Souk Al Alawi) ในย่านบาลัดอันเก่าแก่ของ Old Jeddah ช่วยให้ลูกค้าสามารถแลกเปลี่ยนและต่อรองราคากับผลิตผลในท้องถิ่น เครื่องเทศ เครื่องหนัง กำยาน น้ำหอมอาหรับ และ สินค้าอื่นๆ มากมาย
 • เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เทยาบัต (Al Teyabat Museum) ที่ได้นำเสนอประวัติศาสตร์ 2,500ปีของเมืองที่ได้รับการดูแลจัดการอย่างดี พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในย่านอัล ไฟซาลิยาห์ โดยตั้งอยู่ในอาคารหลายห้องที่สร้างสถาปัตยกรรมฮิญาซีแบบดั้งเดิมของเมืองเก่าขึ้นใหม่ โดยมีหน้าต่างที่ยื่นจากผนังที่ปูด้วยไม้ขัดแตะที่วิจิตรบรรจงและอิฐก่อด้วยปะการังอันวิจิตร มีการจัดแสดงเชิงลึกหลายชั้น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นำเสนอบทเรียนประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตเกี่ยวกับรากฐานของเจดดาห์ ซาอุดีอาระเบีย และคาบสมุทรอาหรับในวงกว้าง นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ทั้งชั้นที่อุทิศให้กับมรดกอิสลามอันรุ่มรวยของเมือง
 • นำท่านผ่านชม ถนนเลียบทะเล (Corniche) ภูมิทัศน์ที่สวยงามของเมือง เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่งดงามทอดตัวยาวกว่า 30 กิโลเมตร บริเวณริมทะเลของตัวเมือง พื้นที่แห่งนี้เป็น สถานที่เพื่อสังสรรค์และนันทนาการอยู่เสมอ มีร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านค้าหลากหลายร้าน อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่ตั้งของ อาคารที่งดงามอีกมากมายสถานที่แห่งนี้มีบริเวณทางเดินและ พาวิลเลียน ที่มีประติมากรรมศิลปะสาธารณะเจดดาห์ มีพื้นที่และตัวเลือกของโรงแรม เมืองเชิงประวัติศาสตร์อย่าง เจดดาห์ เป็นเมืองที่สวยงามทั้งกลางวันและกลางคืนที่อาคารและน้ำพุมากมายส่องสว่างสวยงาม เช่น น้ำพุกษัตริย์ฟาฮัด (King Fahad’s Fountain) ที่เป็นน้ำพุที่สูงที่สุดในโลกพุ่งสูงกว่า 305 เมตรมองเห็นได้จากเกือบทุกมุมทั่วเมืองและตอนกลางคืนจะสว่างจ้าไปด้วยแสงสีที่สวยงาม
 • ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่      Park inn by Radisson Hotel หรือเทียบเท่า ***

    

3

Day 3

 เจดดาห์ – เมดิน่า                                                           
 • เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • นำท่านเดินทางสู่ เมดินา (Medina) อัลมะดีนะ บ่อยครั้งเรียกว่า อัลมะดีนะห์ (Al Madinah)  เป็นนครที่สำคัญทางอันดับที่สองรองจากมักกะห์ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศ เป็นนครของศาสนทูตมุฮัมหมัดซึ่งศพของท่านฝังอยู่ในมัสยิดอันนะบะวีหรือมัสยิดศาสนทูต เมืองนี้มีพื้นที่ประมาณ 590 ตร.กม. และประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 2 ล้านคน
 • เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย      นำท่านไปชมภายนอกของ มัสยิดอันนะบะวี (Al Masjid An Nabawi) หรือ มัสยิดของท่านศาสดา (Prophet’s Mosque) เป็นมัสยิดที่สร้างโดยท่าน มุฮัมมัด โดยสร้างที่บริเวณเมืองเมดีน่า เป็นมัสยิดที่สามที่ถูกสร้างในประวัติศาสตร์อิสลาม และเป็นหนึ่งใน มัสยิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รองจากมัสยิดใหญ่แห่งมักกะห์ในศาสนาอิสลาม โดยเปิดตลอดเวลาไม่เว้นวันหยุด
 • จากนั้นไปชม มัสยิดอัล กิบลาเทน (Masjid al-Qiblatain) เป็นมัสยิดในเมดินาที่ชาวมุสลิมเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ศาสดา พยากรณ์อิสลามคนสุดท้ายคือมูฮัมหมัดได้รับคำสั่งให้เปลี่ยนกิบลัต (ทิศทางของการละหมาด) จากกรุงเยรูซาเล็มเป็นนครมักกะห์ มัสยิดถูกสร้างขึ้นโดย ซาวากอิบกานามอิบกาบา (Sawadibn Ghanam ibn Ka’ab) ระหว่างปี 2 AH (623 CE)
 • นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ดาร์ อัลเมดินา (Dar Al Medina Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดแสดงมรดกและประวัติศาสตร์ของเมดินา โดยมีการสะสมทางโบราณคดี แกลเลอรี่ภาพ และรูปหายากที่เกี่ยวข้องกับอัลเมดินา พิพิธภัณฑ์นี้จัดแสดงวัตถุหายากราว 2,000 ชิ้นที่รวบรวมมรดกและวัฒนธรรมของเมืองนี้ และบันทึกภูมิทัศน์ ผู้คน และลักษณะของมันในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่วนที่น่าสนใจที่สุดอย่างหนึ่งของที่นี้ คือ วิวัฒนาการของมัสยิดนะบาวีจากบ้าน ลานบ้าน และบ้านของอาคารขนาดใหญ่ที่ตอนนี้เป็นพิพิธภัณฑ์อัลเมดินา
 • นำท่านไปเที่ยวชม ห้างสรรพสินค้าราชิด (Al Rashid Mega Mall) ซึ่งตั้งอยู่บนถนน King Abdullah ห้างสรรพสินค้าประกอบด้วยสี่ชั้น (ชั้นใต้ดิน พื้นดิน ชั้นหนึ่ง ชั้นสอง) และมีน้ำพุเต้นรำในทะเลสาบพร้อมเรืออันโดดเด่นที่ชั้นใต้ดิน รวมถึงสินค้าแบรนด์ที่มีชื่อเสียงที่สุดมากมาย มีพื้นที่ 64,000 ตร.เมตร และศูนย์รวมความบันเทิงที่หลากหลาย (เมืองแสนสนุกสเก็ตน้ำแข็ง โรงละครสำหรับเด็ก และฟุตบอล) และร้านอาหารมากกว่า 30 แห่ง
 • ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่    Dar Al Iman Intercontinental Madina หรือเทียบเท่า ****

 

4

Day 4

 เมดินา – อัลอูล่า                                                           
 • เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองอัล อูล่า (Al Ula) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมดินาระยะทางห่างประมาณ 320 กม. อัล อูล่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่ำรวยและมีแนวโน้มมากที่สุดของซาอุดีอาระเบีย เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่สุดในซาอุดีอาระเบีย และสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยม ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้กำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการด้านการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หมู่บ้านโบราณแห่งนี้ถือเป็นโอเอซิสในหุบเขาทะเลทรายของภูมิภาคเมดินา และตั้งอยู่บนถนนที่เก่าแก่ ซึ่งเป็นเส้นทางการเดินทางในสมัยโบราณที่ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการค้าระหว่างอินเดีย และตะวันออกกลาง
 • เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย      นำท่านเดินทางสู่ โบราณสถานทางประวัติศาสตร์ หมู่บ้านอัล อูลา (Al Ula Heritage Village)ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชมบ้านอิฐโคลนและบ้านหินที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในโลก นักโบราณคดีเชื่อว่าบ้าน 800 หลังมีอายุอย่างน้อย 2,000 ปี
 • นำท่านเดินทางสู่ หินช้าง หรือ จาบาล อัลฟิล (Elephant Rock /Jabal A lFil) เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรณีสัณฐานที่น่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งอยู่ห่างจาก AlUla ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 11 กม. ตัวอย่างอันน่าทึ่งของพลังน้ำและลมกัดเซาะตามธรรมชาติในช่วงเวลาหลายล้านปี สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาตินี้สูงถึง 171 ฟุตในอากาศโดยมีภูเขาเป็นฉากหลัง
 • ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่     Sahary Resort หรือเทียบเท่า ****
5

Day 5

 อัล อูล่า – เมดิน่า – เจดดาห์
 • เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • นำท่านเดินทางไปชมมาดาอิน ซาเลห์ (Madain Saleh) หรือ เฮกร้า (Hegra) อยู่ห่างออกไปทางเหนือประมาณ 30 กม. มาดาอิน ซาเลห์ เป็นหนึ่งในโบราณสถานแห่งนี้จัดแสดงซากของอาณาจักรนาบาเทียนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในซาอุดีอาระเบีย ผู้เยี่ยมชมสามารถสำรวจสุสานหินขนาดใหญ่กว่าชีวิต 131 เป็นซากของอาณาจักรนาบาเทียน (Nabataean) ที่ร่ำรวยและครั้งหนึ่งแห่งที่คล้ายกับโครงสร้างที่มีชื่อเสียงของเปตรามาดาอิน ซาเลห์ ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่เชื่อมต่อกัน และหน้าผาหินและล้อมรอบด้วยภูเขาทราย ถูกกล่าวถึงในอัลกุรอานและอธิบายว่าเป็นบ้านของ ทามุด (Thamud) มาดาอิน ซาเลห์ (เมืองของซาลีห์/City of Salih)
 • จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม Maraya Concert Hall นำท่านถ่ายรูปกับอาคารจัดแสดงคอนเสิร์ตที่    ออกแบบสร้างด้วยกระจกทั้งหลัง เป็นหนึ่งแลนด์มาร์กกลางทะเลทรายที่สุดเก๋ (หากมีกิจกรรมพิเศษในช่วงนั้นจะไม่สามารถเข้าชมได้)
 • เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย      นำท่านเดินทางสู่เมืองเมดิน่า เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูง สาย Haramain หรือที่รู้จักในชื่อ HHR Train ที่จะพาคุณเดินทางจากเมดิน่า ไปยังเจดดาห์ ด้วยความเร็ว 300 กม./ชม. บนเส้นทาง 450 กม. ในเวลาไม่ถึง 2 ชั่วโมง 25 นาที โดยทั้งหมดนี้จะทำให้คุณรู้สึกเย็น สบาย และอิ่มเอมบนรถไฟ ไปเป็นวันที่จะพาทุกคนในครอบครัวไปขึ้นรถและเดินป่าในทะเลทราย
 • ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่   Park inn by Radisson Hotel หรือเทียบเท่า ****
6

Day 6

  เจดดาห์ – กรุงเทพ
 • เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 • นำท่านเยี่ยมชม มัสยิด อัล ชาห์ฟิ (Al Shafi I Mosque)  เป็นมัสยิดเก่าแก่ภายในเมืองเจดดาห์ คนท้องถิ่นเรียกที่นี่ว่า ‘‘มัสยิดโบราณ’’ เป็นหนึ่งในมัสยิดใหญ่ที่สำคัญและสวยงามที่สุด
 • นำท่านเยี่ยมชม เสาธงยักษ์ซาอุดิ เมืองเจดดาห์ (Flagpole Saudi Arabia) เสาธงชาติยักษ์มีความสูงถึง171 เมตร ตั้งอยู่ที่ จัตตุรัสคิงอับดุลลาห์ เมืองเจดดาห์ เป็นหนึ่งในเสาธงที่สูงที่สุดในโลก
 • เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย     นำท่านเยี่ยมชม ประภาคารเจดดาห์ (Jeddah Lighthouse) ประภาคารแห่งนี้สูงถึง 131 เมตร เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเมืองเจดดาห์ เนื่องด้วยรูปทรงสถาปัตยกรรมที่แปลกใหม่และวิวทิวทัศน์สถานที่ที่ตั้งของประภาคาร ให้ที่นี่สวยงามจนเป็นไฮไลท์
 • จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม วงเวียนลูกโลก (Globe Roundabout) เป็นประติมากรรมลูกโลกที่สร้างจากกระจกและเหล็ก ตั้งอยู่ที่ ถนนคิงอับดุลลาห์ซิสเหนือ เป็นลูกโลกที่เป็นจุดเด่นเนื่องจากมีขนาดที่ใหญ่ และสีสันสวยงาม
 • นำท่านไปเที่ยวชม The Red Sea Mall ให้เวลาอิสระแก่ท่านในการช้อปปิ๊ง สินค้าแบรนด์ดังมากมาย
 • ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปสนามบิน เพื่อทำการเช็คอิน

 

7

Day 7

 กรุงเทพ
 • 00.40น         ออกเดินทางจากเจดดาห์ สู่กรุงเทพฯ โดยการบินไทยเที่ยวบินที่ TG-504 เวลาบินประมาณ 08.30 ชม. (รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)
 • 13.10น         เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ/กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

อยากทำทริปแต่ไม่รู้จะเริ่มไง  นึกถึงเรา

Go Together Travel

http://www.gotogethertravel.com/

 

วันเดินทาง
19- 25 ก.พ. 2566 19 - 25 มี.ค. 2566
สายการบิน

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating